Warsztaty

Spotkania służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii i doradztwie  systemowym.

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w warsztatach będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno-warsztatowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.

WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 

Zajęcia planowane na 2017:

WARSZTAT WRT 01/2016 (POZNAŃ)
- kontynuacja

Sześć trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 144 godzin szkoleniowych

Temat: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

ZJAZD 5

Termin: 06-08 marca 2017

Temat: Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami

Opis: Podstawowe założenia praktyki ukierunkowanej na rozwiązanie. Wyznaczanie celów i wyjaśnianie zlecenia z dziećmi i rodzicami. Wywiad ukierunkowany na rozwiązanie z wykorzystaniem obrazków postaci.

Zabawy ruchowe – diagnostyka rozwojowa. Skalowanie z użyciem obrazków. Eksternalizacja z użyciem figurek zwierząt. Terapia z historyjkami obrazkowymi w terapii lęków dziecięcych. Wywiad dla uzyskania zasobów. Praca z nastolatkami: motywujące wywiady z klientami przysłanymi.

Doradztwo dotyczące wizerunku nastolatków.

Wyrażanie uczuć – rodzina Erdmann. Opowiadanie historii terapeutycznych: gra z opowiadaniem historii. Zadania domowe i interwencje dla rodzin

Prowadzeniedr Manfred Vogt

Godziny zajęć: 10.00-18.00

ZJAZD 6

Termin: 25-27 maja 2017

Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci

Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.

Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT) 

Godziny zajęć: 10.00-18.00

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Koszt szkolenia:

 • 6700,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1340,00 PLN przed I, II, III, IV i V spotkaniem

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  5500,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1100,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem

 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III, IV i V spotkaniem

 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS


WARSZTAT WRT 04/2016 (POZNAŃ)
- kontynuacja

Szkolenie z zakresu pedagogiki traumy/doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi DeGPT/BAG Traumpädagogik  - kontynuacja dla absolwentów WRT 05/2015 (POZNAŃ).

Drugi poziom przygotowujący do certyfikatu z pedagogiki traumy/doradztwa (DeGPT/BAG Traumpädagogik) i WTTS. 

ZJAZD 3

Termin

 • 20-22 kwietnia 2017 - Moduł V

Prowadzenie: Gerald Möhrlein

ZJAZD 4

Termin

 • 23 czerwca 2017 - Superwizja Grupa I
 • 24-26 czerwca 2017 - Moduł VI
 • 27 czerwca 2017 - Superwizja Grupa II

Prowadzenie: Ulrike Reddemann

ZJAZD 5

Termin

 • 01-03 września 2017 - Kolokwium końcowe

Prowadzenie: mgr Cornelia Götz-Kühne (SG)

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19


WARSZTAT WRT 01/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 10 uczestników

Termin:  22-23 kwietnia 2017

Temat: Superwizja szkoleniowa - superwizja u siebie samego

Opis: Nauka umiejętności samodzielnej analizy własnego warsztatu terapeutycznego. Poszerzenie warsztatu o kolejne metody pracy terapeutycznej. Praca krok po kroku przez poszczególne etapy terapii. Nauka z wykorzystaniem prezentowanych przez uczestników przypadków terapeutycznych.

Adresat: uczestnicy, absolwenci, sympatycy szkoleń w terapii systemowej - chcący poszerzyć swoją wiedzę o praktyce pracy psychoterapeutycznej

Prowadzenie:  mgr Ewa Stankowska (WTTS)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Godziny zajęć: sobota 10.00-18.00 (w tym 1h przerwy obiadowej), niedziela  9.00-16.00

Koszt szkolenia:

 • 600,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 300,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


WARSZTAT WRT 02/2017 (POZNAŃ)

Trzydniowe spotkanie o łącznej liczbie 24 godzin szkoleniowych dla 24 uczestników

Termin: 08-10 września 2017

Temat: Emocje w psychoterapii systemowej

Prowadzący:  Tom Levold

Miejsce szkolenia: WTTS,  Poznań, ul. Marcelińska 62B/19

Godziny zajęć: 10.00-18.00 (w tym 1,5 godz przerwa obiadowa)

Koszt szkolenia:

 • 1400,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 750,00 PLN
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 1100,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 550,00 PLN
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy


WARSZTAT WRT 03/2017 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych

Termin: 30 września -01 października 2017

Temat: Praca z traumą /przemocą- model systemowy i narracyjny

Zawartość merytoryczna:

 1. Trauma/przemoc - wprowadzenie teoretyczne
 2. Skutki doświadczenia traumy/przemocy dla jednostki, rodziny.
 3. System ciało-uczucia-umysł 
 4. Konsekwencje przyjęcia metafory narracji dla terapii traumy/przemocy 
 5. Od tożsamości straumatyzowanej do tożsamości preferowanej - wybrane mapy rozmów terapeutycznych

Adresat: warsztat stanowi poszerzenie tematu prowadzonego w ramach kursu zaawansowanego (O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy), skierowany jest do absolwentów KZ, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z przemocą/traumą w ujęciu narracyjnym i systemowym

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

Godziny zajęć: sobota (10.00-19.00), niedziela (09.00 - 17.00) w tym przerwa obiadowa 1 godzina

Koszt szkolenia:

 • 600,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 300,00 PLN przed szkoleniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 500,00 PLN płatne w całości lub w 2 ratach po 250,00 PLN przed szkoleniem
 • Pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Pozostałą kwotę należy wpłacić na 4 tygodnie przed zajęciami
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy