Warsztaty

Spotkania służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii i doradztwie  systemowym.

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w warsztatach będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno-warsztatowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.

WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 

Zajęcia rozpoczęte w 2013 a kontynuowane w 2014: 

WARSZTAT WRT 03/2013 (POZNAŃ)

Pięć trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 120 godzin szkoleniowych

Temat: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. J. Matejki 52/5  (II pietro)

 • ZJAZD 5
  Termin: 01 -03 maja 2014
  Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci
  Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.
  Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)
  Godziny zajęć: 10.00-18.00
   

Zajęcia planowane na 2014:

WARSZTAT  WRT 01/2014 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie o łącznej liczbie 6 godzin szkoleniowych dla grupy od 15 uczestników

Termin: 04 kwietnia 2014

Temat: Aspekty prawne i etyczne zawodu psychologa i psychoterapeuty

Zawartość merytoryczna:

 1. Psychoterapeuta w procesie karnym i cywilnym
 2. Zadania i prawa psychoterapeuty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Psychoterapeuta w świetle przepisów o działalności gospodarczej
 4. Psychoterapeuta jako świadczeniodawca usług zdrowotnych zakontraktowanych przez NFZ

Adresat: każdy, kto pracuje lub będzie pracować jako psycholog/psychoterapeuta

Prowadzący: dr Krzysztof Gieburowski

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. J. Matejki 52/5  (II pietro)

Godziny zajęć: piątek 15:00-19:30

Koszt szkolenia:

 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 110,00 PLN  płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem.

 • dla osób nie będących członkami nadzwyczajnymi WTTS:  160,00 PLN płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem

 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Leszka 31J/33, 61-062 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

WARSZTAT WRT 02/2014 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin szkoleniowych dla grupy od 15 uczestników

Termin: 17-18 maja 2014

Temat: Praca z traumą w ujęciu narracyjnym

Zawartość merytoryczna:

 1. Trauma i jej skutki w ujęciu M.White`a
 2. Konsekwencje przyjęcia metafory narracji dla terapii traumy
 3. Od tożsamości straumatyzowanej do tożsamości preferowanej - mapy rozmów terapeutycznych

Adresat: warsztat stanowi poszerzenie tematu prowadzonego w ramach kursu zaawansowanego (O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy), stąd skierowany jest do absolwentów KZ, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z przemocą/traumą w ujęciu narracyjnym

Prowadzącymgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Miejsce szkolenia: Poznań, dokładny adres zostanie podany później

Godziny zajęćsobota, niedziela godzina 09:00- 18:00 (przerwa obiadowa 1,5 godziny)

Koszt szkolenia:

 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 400,00 PLN  płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem.

 • dla osób nie będących członkami nadzwyczajnymi WTTS:  500,00 PLN płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem

 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Leszka 31J/33, 61-062 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

WARSZTAT  WRT 03/2014 (POZNAŃ)

Jednodniowe spotkanie o łącznej liczbie 6 godzin szkoleniowych dla grupy od 15 uczestników

Termin: 12 września 2014

Temat: Aspekty prawne i etyczne zawodu psychologa i psychoterapeuty

Zawartość merytoryczna:

 1. Psychoterapeuta w procesie karnym i cywilnym
 2. Zadania i prawa psychoterapeuty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Psychoterapeuta w świetle przepisów o działalności gospodarczej
 4. Psychoterapeuta jako świadczeniodawca usług zdrowotnych zakontraktowanych przez NFZ

Adresat: każdy, kto pracuje lub będzie pracować jako psycholog/psychoterapeuta

Prowadzący: dr Krzysztof Gieburowski

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. J. Matejki 52/5  (II pietro)

Godziny zajęć: piątek 15:00-19:30

Koszt szkolenia:

 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 110,00 PLN  płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem.

 • dla osób nie będących członkami nadzwyczajnymi WTTS:  160,00 PLN płatne na 3 tygodnie przed spotkaniem

 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Leszka 31J/33, 61-062 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

WARSZTAT  WRT 04/2014 (POZNAŃ)

Cykl dwóch trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 48 godzin szkoleniowych dla grupy 24 uczestników

Termin i godziny zajęć:

 • 17-19 października 2014 - CZĘŚĆ I
  I dzień: 10:00-18:00 (1,5 godz. przerwa obiadowa)
  II dzień: 09:00-18:00 (1,5 godz. przerwa obiadowa)
  III dzień: 09:00-16:00 (1 godz.inna przerwa obiadowa)
 • 07-09 listopada 2014 - CZĘŚĆ II
  I dzień: 10:00-18:30 (1,5 godz. przerwa obiadowa)
  II dzień: 09:00-18:00 (1,5 godz. przerwa obiadowa)
  III dzień: 08:45-11:45 (bez przerwy obiadowej)

Temat: Systemowy coaching dla rodziców – narzędzia w doradztwie dla rodziców

Adresat: absolwenci, uczestnicy i sympatycy szkoleń w terapii systemowej

Cel: Profesjonaliści świadczący pomoc w obszarach psychospołecznych takich jak szkoła, pomoc dla młodzieży czy psychiatria coraz częściej napotykają na oczekiwania rodziców, szukających i potrzebujących wsparcia w swojej codziennej pracy wychowawczej.

Sześciodniowy kurs ma przekazać podstawy systemowego coachingu dla rodziców. Referent skoncentruje się na transferze wiedzy do obszarów zawodowych zainteresowań uczestników

Słowa kluczowe: wyjaśnienie zlecenia, odnalezienie celu, ukierunkowanie na zasoby, pomoc i kontrola, praca biograficzna z rodzicami, lęk rodziców, obecność rodzicielska, praca z przypadkami. Referent od wielu lat pracuje z rodzicami, rodzinami i instytucjami świadczącymi pomoc

Forma zajęć: Warsztat z możliwością praktycznego doświadczenia prezentowanej metody terapeutycznej

Prowadzeniemgr Andreas Wahlster (SG)

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. J. Matejki 52/5 (II piętro)

Koszt szkolenia:

 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 2000,00 PLN  płatne w 2 ratach po 1000,00 PLN przed I i II częścią na 4 tygodnie przed zajęciami lub 1800,00 PLN (rabat 10%) płatne na 4 tygodni przed I częścią.

 • dla osób nie będących członkami nadzwyczajnymi WTTS:  2500,00 PLN  płatne w 2 ratach po 1250,00 PLN przed I i II częścią na 4 tygodnie przed zajęciami lub 2250,00 PLN (rabat 10%) płatne na 4 tygodni przed I częścią.

 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Leszka 31J/33, 61-062 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy