Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

2014

10 grudnia 2014

 • Uwaga: zmiana terminu rozpoczęcia Kursu Podstawowego Terapii Systemowej KP07/2014 w Poznaniu. Z ważnych względów zdrowotnych pierwsze zajęcia zostają przesunięte na termin drugiego spotkania tzn. 12-13 grudnia 2014. Termin siódmego - ostatniego spotkania zostanie ustalony z grupą.
 • Jest już dostępny terminarz Kursu Atestowanego Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (ATS01/2014) w Poznaniu organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Więcej...

25 czerwca 2014

 • UWAGA: informujemy, że Doświadczenia Własne DW12/2014 zostają odwołane. Osobom zainteresowanym zostanie wkrótce podany nowy termin. Więcej...

24 kwietnia 2014

 • W dniach 12-15.06.2014 w Krakowie odbędzie się V Europejski Kongres Ericsonowski "KREATYWNOŚĆ W PSYCHOTERAPII. HIPNOZA W PSYCHOTERAPII". Około pięćdziesięciu specjalistów z wielu krajów (Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, USA, Włoch i z Polski)  zapowiedziało udział w spotkaniu. W środę 11.06.2014 odbędzie się jednodniowy warsztat przedkonferencyjny dr J. Zeiga (USA): "Techniki zwiększające skuteczność terapii".
  Organizatorzy udzielają Członkom Nadzwyczajnych WTTS 30% rabatu. Należy podać tą informacje w wypełnianym formularzu zgłoszeniowym. Więcej szczegółowych informacji... 
 • Informujemy, że dnia 14.05.2014 o godzinie 19.30 w Poznaniu przy ul. Matejki 52/5, odbędzie się sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach.

W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 30.04.2014 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Matejki 52/5 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową. 

Plan zebrania:
Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

 1. Powitanie, lista obecności

 2. Przyjęcie porządku zebrania

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS

 4. Opinia Komisji Rewizyjnej WTTS nt. przedstawionych sprawozdań

 5. Wolne głosy

Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej WTTS

 2. Wolne głosy

 • Jako psychoterapeuci często borykamy się z problemami o charakterze etyczno-prawnym w naszej pracy.
  Informujemy, że podejmujemy pilotażowy projekt, którego celem ma być wsparcie prawne Członków WTTS w sferze zawodowej. Organizujemy jeden raz w miesiącu dyżur prawnika, podczas którego będzie można uzyskać bezpłatną konsultację prawną.

Warunkiem skorzystania z oferty jest przynależność do WTTS oraz zadeklarowanie swojej potrzeby konsultacji, przynajmniej na tydzień wcześniej i przesłanie do WTTS (wtts@wtts.edu.pl) krótkiej charakterystyki zagadnienia, która będzie przekazana prawnikowi. Podczas indywidualnego spotkania w siedzibie WTTS będzie można uzyskać konkretne wskazówki w swojej sprawie.

Organizacją spotkań zajmuje się Pani Emilia Wasielewska – sekretariat WTTS.

Daty planowanych konsultacji: 07.05.2014, 11.06.2014.

Konsultacje w ww. terminach będą możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu się.

 • Zwracamy się także z prośbą do wszystkich Członków Nadzwyczajnych WTTS o wyrażenie zgody na zamieszczenie danych personalnych (imię i nazwisko) na stronach WTTS w zakładce CZŁONKOWIE WTTS. Chcemy utworzyć alfabetyczny spis osób należących do naszego Towarzystwa. Tym samym pytamy czy osoby, które uzyskały Certyfikat WTTS, wyrażają zgodę na umieszczenie tej informacji przy swoim nazwisku. 

  W celu wyrażenie swojej opinii w ww. kwestiach prosimy o przesłanie maila pod adres wtts@wtts.edu.pl o treści:

  • Niniejszym zgadzam się na zamieszczenie moich danych osobowych – imię i nazwisko, informacje o posiadanym Certyfikacie WTTS na stronie WTTS w zakładce CZŁONKOWIE WTTS. 
   <<tu wpisać imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę>>

  lub

  • Niniejszym nie zgadzam się na zamieszczenie moich danych osobowych – imię i nazwisko, informacje o posiadanym Certyfikacie WTTS na stronie WTTS w zakładce CZŁONKOWIE WTTS. 
   <<tu wpisać imię i nazwisko osoby nie wyrażającej zgody>>
 • Nowy PROGRAM 2014/2015Więcej...

11 marca 2014

 • Uwaga: są jeszcze wolne miejsca na Grupę Balinta I w Poznaniu w terminie 29-30 marca 2014 roku. Więcej...
 • Uwaga: w związku z awarią techniczną formularza zgłoszeniowego w dniach przerwy świątecznej (między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem)mamy podejrzanie, że nie wszystkie zgłoszenia do WTTS dotarły. Prosimy osoby, które w tym czasie dokonały zgłoszenia (szczególnie te, które nie otrzymały od WTTS żadnego maila z informacją potwierdzającą jej zarejestrowanie w czasie kilku dni od jego przesłania) o maila z informacją o szkoleniach, na które dana osoba się zgłosiła.

11 stycznia 2014

 • Uwaga: są jeszcze wolne miejsca na warsztat "Wprowadzenie do terapii narracyjnej" w Gdańsku. 

Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 
18-19 stycznia 2014 (20 godzin szkoleniowych)
Cel:

 • ​wprowadzenie teoretycznych podstaw terapii narracyjnej
 • poznanie podstawowych map rozmów – narracyjna praktyka
 • pozyskanie przez uczestników umiejętności prowadzenia rozmów z wykorzystaniem podstawowych map – ścieżek terapii narracyjne

​Zawartość merytoryczna:

 • przedstawienie podstawowych założeń terapii narracyjnej
 • konsekwencje przyjęcia metafory narracji dla terapii
 • rozmowy eksternalizujące
 • wyjątki – punkt wyjścia do nowych, odmiennych historii
 • rozmowy re-autoryzujące, przywracające – identyfikowanie wartości, możliwości, rozwijanie alternatywnych historii
 • relacja terapeutyczna – relacja współpracy i szacunku
 • szerszy kontekst – uwzględnianie szerszego, społecznego, ekonomicznego, kulturowego i politycznego kontekstu życia człowieka

Koszt szkolenia:

​Szczegółowe informacje: Maria Kasprowicz, e-mail: maria.kasprowicz@wp.pl, tel: 505 103 708