Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Zaawansowany: KZ 04/2021 (POZNAŃ)

Informacje organizacyjne:

Liczba uczestników: 24 osoby
Czas trwania: do 1,5 roku
Porządek zajęć: 200 godzin szkoleniowych zajęć teoretyczno-warsztatowych, jedno czterodniowe i siedem trzydniowych spotkań
Kierownictwo merytoryczne: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP)

Proponowane terminy, tematy i prowadzący na 2021, 2022:

ZJAZD 1

Termin: 23-26 października 2021
Temat
: Pogłębienie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania i teorię systemów społecznych i psychicznych N. Luhmanna

 • Obserwator twórcą rzeczywistości – proces poznawania jako proces dokonywania rozróżnień
 • Systemowe rozumienie komunikacji
 • Żyjemy w świecie interpretacji
 • Jak terapeuta tworzy sobie obraz klienta
 • Definicja problemu wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego
 • Psychoterapia jako dekonstrukcja problemu
 • Systemy psychiczne i systemy społeczne jako systemy tworzące sens (Niklas Luhmann)
 • Psychoterapia jako proces zmiany sensu w systemach psychicznych i systemach społecznych warunkujący zmiany zachowania 
 • Sposoby terapeutycznego postępowania uzmysławiające teoretyczne wprowadzenie: rozwiązywanie problemów na poziomie niewerbalnym  i droga do upragnionego celu (Harry Merl), konferencja z wewnętrznym teamem, analiza dynamiki rodziny za pomocą ustawiania figurek. Psychoterapia jako rozwijanie opowieści alternatywnych (wg M.White’a)

Prowadzeniedr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP), mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00 - 18.00

ZJAZD 2

Termin: 10-12 grudnia 2021
Temat
: Terapia narratywna
Prowadzenie
mgr Maria Kasprowicz (WTTS)
Temat
: O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy
Prowadzenie
:  mgr Maria Kasprowicz (WTTS)
Miejsce
: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas
: piątek, sobota, niedziela 10.00-18.00

Informacje  na temat zjazdów 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zostaną opublikowane w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

 • 8750,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1750,00 PLN przed I, II, III, IV i V spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  7000,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1400,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem)
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed  II, III, IV i V spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte o czym zostanie poinformowany mailowo zainteresowany

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs zaawansowany jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Uwagi:

 • wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski
 • WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie kursu