SZKOLENIA

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 02/2015 (P-Ń)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 14 osób

Proponowane terminy:

 1. 23-24 maja 2015
 2. 05-06 września 2015 (to jest termin pierwszego spotkania)
 3. 07-08 listopada 2015
 4. 16-17 stycznia 2016
 5. 05-06 marca 2016
 6. 14-15 maja 2016
 7. 25-26 czerwca 2016

Termin ostatniego zjazdu zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć: 9:00-18:00

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Miejsce szkolenia: Poznań – dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Kierownictwo merytoryczne i prowadzeniemgr Maria Kasprowicz (WTTS). Prowadzący zajmuje się terapią indywidualną, grupową, a także rodzin i par opartą o podejście systemowe.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego