Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 01/2017 (P-Ń)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 14 osób

Proponowane terminy:

 1. 25-26 lutego 2017
 2. 08-09 kwietnia 2017
 3. 10-11 czerwca 2017
 4. 16-17 września 2017
 5. 18-19 listopada 2017
 6. 13-14 stycznia 2018
 7. 10-11 lutego 2018

Godziny zajęć:

 • sobota: 10:00-19:00 (w tym przerwa obiadowa 1 godzina)
 • niedziela: 9:00-17:00 (w tym przerwa obiadowa 1 godzina)

Miejsce szkolenia: Poznań (dokładny adres zostanie podany na stronach www)

Kierownictwo merytoryczne i prowadzeniemgr Maria Kasprowicz (WTTS)

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego