Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 03/2017 (W-A)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 14 osób

Proponowane terminy:

  1. 30 września - 01 października 2017

Pozostałe terminy zostaną uzgodnione z grupą podczas piewszego spotkania

Godziny zajęć:

  • sobota: 10.00-18.30 (w tym przeerwa obiadowa - 1 godzina)
  • niedziela: 9.00-17.30 (w tym przeerwa obiadowa - 1 godzina)

Miejsce szkolenia: ul. Puławska 52/19, Warszawa

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: mgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS). Prowadząca zajmuje się szczególnie terapią dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychosomatycznej.

Koszt szkolenia:

  • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego