Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 04/2017 (SZ-N)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 7 spotkań w łącznej liczbie 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 14 osób

Proponowane terminy:

 1. 14-15 października 2017
 2. 20-21 stycznia 2018
 3. 03-04 marca 2018
 4. 12-13 maja 2018
 5. 09-10 czerwca 2018
 6. 29-30 września 2018
 7. 24-25 listopada 2018

Godziny zajęć:

 • sobota: 10.00-19.00
 • niedziela: 9.00-17.00

Miejsce szkolenia: Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże", Klub Osiedlowy "Dąb", ul. Rydla 93, Szczecin

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS), mgr Tomasz Basiński (WTTS). Prowadzący zajmują się na codzień terapią par i rodzinną. Realizując cel szkolenia, tj. zdobycie podstawowego wykształcenia teoretycznego i praktycznego w zakresie terapii systemowej, oprócz terapii indywidualnej i grupowej, nacisk położony zostanie na pracę z parami i rodzinami.

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego