Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 06/2017 (P-Ń)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 24 osoby

Proponowane terminy:

 1. 21-22 paździrnika 2017
 2. 27-28 stycznia 2018
 3. 10-11 marca 2018
 4. 19-20 maja 2018
 5. 23-24 czerwca 2018
 6. 06-07 października 2018
 7. 01-02 grudnia 2018
Godziny zajęć
 • sobota: 9.30-19.00
 • niedziela: 9.00-16.30

Miejsce szkolenia: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149, Poznań

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: mgr Ewa Stankowska (WTTS), mgr Tomasz Basiński (WTTS)

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać pocztą na adres WTTS wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych: podpisaną Ankietę Zgłoszeniową, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego