Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Podstawowy: KP 04/2018 (W-W)

Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje: 7 spotkań w łącznej liczbie 140 godzin szkoleniowych

Liczba uczestników: 24 osób

Proponowane terminy:

 1. 13-14 października 2018
 2. 15-16 grudnia 2018
 3. 09-10 lutego 2019
 4. 06-07 kwietnia 2019
 5. 18-19 maja 2019
 6. 14-15 września 2019
 7. 23-24 listopada 2019

Godziny zajęć:

 • sobota: 9.30-18.30
 • niedziela: 9.00-15.30

Miejsce szkolenia: Dzienny Dom Pobytu Seniora "Dom Pokoleń", ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, Wrocław

Kierownictwo merytoryczne i prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS), mgr Tomasz Basiński (WTTS)

Koszt szkolenia:

 • 5000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1250,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4000,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach po 1000,00 PLN przed I, II, III, IV spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed II, III, IV spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte o czym zostanie poinformowany mailowo zainteresowany.

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs podstawowy jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego