Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Zaawansowany: KZ 02/2015 (P-Ń)

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenie uczestnictwa: rekrutacja została zakończona. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej w 2016 roku.

Liczba uczestników: 24 osoby

Czas trwania: do 1,5 roku

Porządek zajęć: 200 godzin szkoleniowych zajęć teoretyczno-warsztatowych, jedno czterodniowe i siedem trzydniowych spotkań

Kierownictwo merytoryczne: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)

Proponowane terminy, tematy i prowadzący na 2015/2016:

ZJAZD 1

Termin: 06 - 09 lutego 2015
Temat: Pogłębianie systemowego sposobu myślenia - od konstruktywizmu po narracje

 • Konstruktywistyczna teoria poznania, obserwator pierwszego stopnia i obserwator drugiego stopnia: wnioski praktyczne dla procesu psychoterapeutycznego.
 • Jak terapeuta tworzy sobie obraz klienta.
 • Żyjemy w świecie interpretacji.
 • Systemowe rozumienie komunikacji.
 • Definicja problemu wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego.
 • Systemy psychiczne i systemy społeczne jako systemy tworzące sens (Niklas Luhmann).
 • Psychoterapia jako dekonstrukcja problemu poprzez zmianę sensu w systemach psychicznych i systemach społecznych.
 • Sposoby terapeutycznego postępowania uzmysławiające teoretyczne wprowadzenie: rozwiązywanie problemów na poziomie niewerbalnym (Harry Merl), konferencja z wewnętrznym teamem, analiza dynamiki rodziny za pomocą ustawiania figurek, spojrzenie na swoją rodzinę pochodzenia jako źródło zasobów.

Prowadzeniedr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS),  mgr Wojciech Lindner (WTTS)
Miejsce: WTTS, Poznań
Czas: piątek, sobota, niedziela, poniedziałek 10.00-18.00

ZJAZD 2

Termin: 22-24 marca 2015
Temat: Dlaczego psychoterapia i terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi? Psychoterapia systemowa w psychiatrii. Kontekst pomocy, kontroli oraz chronicyzacji
Prowadzeniemgr Andreas Wahlster (SG)
Temat: Bulimia. Rozumienie, leczenie
Prowadzeniedr n.med. Rafał Antkowiak (WTTS)
Miejsce: WTTS, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 3

Termin: 21-23 czerwca 2015
Temat: Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową, ku dalszemu rozwojowi
Prowadzenie: mgr Tomasz Basiński (WTTS)
Temat: Systemowa terapia lęku
Prowadzeniemgr Marcelina Ptak (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 4

Termin: 04-06 października 2015
Temat: Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego
Prowadzeniedr Rudolf Klein (SGST, SG)
Temat: Z lotu ptaka... co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą?
Prowadzeniemgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 5

Termin: 29 listopada - 01 grudnia 2015
Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie: lek. Vera Hähnlein
Temat: Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS), mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 6

Termin: 07-09 lutego 2016
Temat: Sekrety rodzinne
Prowadzeniemgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)
Temat: Terapia rodzin 
Prowadzenieprof. dr Wolf Ritscher 
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 7

Termin: 30 maja - 01 czerwca 2016
Temat: Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków.

 • Wzorce komunikacji w rodzinach z psychosomatycznymi dolegliwościami
 • Symetryczny i  komplementarny wzorzec związku: diagnoza i terapia par
 • Zakłócona równowaga w regulacji bliskości i dystansu
 • Refleksyjna terapia par

Temat: Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych
Prowadzeniedr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: poniedziałek, wtorek, środa 10.00-18.00

ZJAZD 8

Termin04-06 września 2016
Temat: Terapia narratywna
Temat: O rozwijaniu Sprawcy Mojego Życia - terapia osób doświadczających przemocy
Prowadzenie: mgr Maria Kasprowicz (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

Koszt szkolenia:

 • 8750,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1750,00 PLN przed I, II, III, IV i V spotkaniem

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  7000,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1400,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem)

 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed  II, III, IV i V spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć

 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS

Uwagi:

 • wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski
 • WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie kursu