Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty PTP

Zawartość godzinowa kursu:

Trening interpersonalny w konwencji systemowej w ramach Kursu Atestowanego WTTS 60 godz.
Podejście systemowe w ramach Kursu Podstawowego i Kurs Zaawansowanego WTTS 340 godz.
Podejście behawioralno-poznawcze w ramach Kursu Atestowanego WTTS 100 godz.
Podejście ericksonowskie w ramach Kursu Atestowanego WTTS 100 godz.
Podejście psychodynamiczne w ramach Kursu Atestowanego WTTS 100 godz.
Inne zagadnienia teoretyczno-warsztatowe WTTS 115 godz.
Superwizje indywidualne i grupowe (zgodne z aktualnymi wymogami PTP) 150 godz.
Doświadczenia własne indywidualne i grupowe (zgodne z aktualnymi wymogami PTP) 250 godz.
Pięć opisów procesów terapeutycznych  
Razem 1215 godz.

Dodatkowo do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego konieczne będzie zaliczenie (poniższych wymogów kurs realizowany w WTTS nie obejmuje):

Staż w atestowanych przez PTP ośrodkach psychoterapeutycznych 360 godz.
Praktyka psychoterapeutyczna 2 lata
Egzamin organizowany przez PTP