Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Anna Igalson

Ukończyła Wydział Psychologii (ze specjalizacją psychoterapia) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest psychoterapeutką, certyfikowaną przez PTTPB (certyfikat nr 130, aktualizowany co 5 lat zgodnie z wymaganiami PTTPB), członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Prowadzi długo i krótkoterminową terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, niską samooceną, trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, objawami depresji, lęku, zaburzeniami odżywiania a także zainteresowanymi rozwojem osobistym. W pracy terapeutycznej integruje podejście poznawczo behawioralne i terapię schematu. 

Regularnie superwizuje swoją pracę.

W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB.