Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUP 26/2019 (via komunikator Hangouts)

Superwizja indywidualna - przez komunikator internetowy (Hangouts)

Terminy i godziny zajęć: do uzgodnienia, od poniedziałku do soboty, przez cały rok

Prowadzenie:  mgr Marcelina Ptak (WTTS)

Miejsce szkolenia: komunikator internetowy (Hangouts) marcelina.pt@gmail.com

Koszt szkolenia:

Uwagi:

  • jedna godzna szkoleniowa zajęć to 45 minut

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy