Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE SUP04/2023

Superwizje oznaczone tym symbolem  prowadzi Wojciech Lindner (WTTS, PTP)

SUPERWIZJA  SUP04/01/2023  (POZNAŃ/ONLINE)

Termin: terminy spotkań ustalane są z grupą 

Godziny zajęć: 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe

Miejsce: Poznań lub platforma ZOOM, miejsce spotkania zostanie ustalone później

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi:  możliwość dołączenia do grupy istnieje w miarę zwalniania się miejsc.

 

SUPERWIZJA  SUP04/02/2023  (POZNAŃ/ONLINE) 

Termin

  1. 18 lutego 2023 roku

kolejne terminy spotkań ustalane zostaną z grupą 

Godziny zajęć: 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe

Miejsce: Poznań lub platforma ZOOM, miejsce spotkania zostanie ustalone później

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi:  możliwość dołączenia do grupy istnieje w miarę zwalniania się miejsc.

SUPERWIZJA  SUP04/03/2023  (POZNAŃ/ONLINE)

Termin

  1. 16 lutego 2023 roku

Kolejne terminy spotkań ustalane zostaną z grupą 

Godziny zajęć: 8 godzin dydaktycznych oraz dwie 15 minutowe przerwy kawowe

Miejsce: Poznań lub platforma ZOOM, miejsce spotkania zostanie ustalone później

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi:  możliwość dołączenia do grupy istnieje w miarę zwalniania się miejsc.

 

SUPERWIZJA SUP04/IND/2023

Superwizja indywidualna wyłącznie dla osób przygotowujących się do certyfikatu

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu uzgodnionym z prowadzącym ją superwizorem

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy