Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE SUP05/2023

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Marcelina Ptak (WTTS) 

 

SUPERWIZJA  SUP 05/01/2023 (ONLINE)  

Superwizja  dla grupy 8-10 osób przez komunikator internetowy.  

Terminy: 

 1. 2 lutego 2023 roku,  Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)
 2. 9 marca 2023 roku,  Prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 3. 20 kwietnia 2023 roku,  Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)
 4. 25 maja 2023 roku, Prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 5. 7 września 2023 roku Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)
 6. 12 października 2023 roku, Prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)
 7. 9 listopada 2023 roku Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS)
 8. 7 grudnia 2023 roku, Prowadzenie: Eliza Lis (WTTS)

Godziny zajęć: 09.30-14.30, 6 godzin szkoleniowych i 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce szkolenia: platforma ZOOM

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 1440,00 PLN
 • I rata: 720,00 PLN (opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2023 roku) płatne po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu i faktury
 • II rata: 720,00 PLN po otrzymaniu faktury

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki

 

SUPERWIZJA  SUP05/02/2023 (ONLINE/WROCŁAW)

Superwizja  dla grupy 8-10 osób 

Terminy:

 1. 10 lutego 2023 roku
 2. 28 kwietnia 2023 roku
 3. 23 czerwca 2023 roku
 4. 22 września 2023 roku
 5. 1 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć:  9.00-13.00, 5 godzin szkoleniowych i 1 przerwa 15 minutowe

Miejsce szkolenia: platforma ZOOM lub Wrocław, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 750,00 PLN
 • I rata: 450,00 PLN (opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2023 roku) płatne po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu i faktury
 • II rata: 300,00 PLN (opłata za zajęcia sierpień-grudzień 2023 roku)) po otrzymaniu faktury

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

 

SUPERWIZJA  SUP05/03/2023  (ONLINE/WROCŁAW)

Superwizja  dla grupy 8-10 osób

Terminy:

 1. 10 lutego 2023 roku
 2. 28 kwietnia 2023 roku
 3. 23 czerwca 2023 roku
 4. 22 września 2023 roku
 5. 1 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć:  15.00-19.30, 5 godzin szkoleniowych i 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce szkolenia: platforma ZOOM lub Wrocław, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 750,00 PLN
 • I rata: 450,00 PLN (opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2023 roku) płatne po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu i faktury
 • II rata: 300,00 PLN (opłata za zajęcia sierpień-grudzień 2023 roku) po otrzymaniu faktury

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

 

SUPERWIZJA  SUP05/04/2023   (ONLINE/POZNAŃ)

Superwizja  dla grupy 8-10 osób

Terminy:

 1. 17 lutego 2023 roku
 2. 31 marca 2023 roku
 3. 12 maja 2023 roku
 4. 25 sierpnia 2023 roku
 5. 20 października 2023 roku
 6. 15 grudnia 2023 roku 

Godziny zajęć: 9.00-14.00, 6 godzin szkoleniowych i 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce szkolenia: WTTS ul.Składowa 4 I piętro, Poznań lub platforma ZOOM

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 1080,00 PLN
 • I rata: 540,00 PLN (opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2023 roku) płatne po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu i faktury
 • II rata: 540,00 PLN (opłata za zajęcia sierpień-grudzień 2023 roku) po otrzymaniu faktury

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

 

SUPERWIZJA    SUP05/05/2023 (ONLINE/POZNAŃ)

Superwizja  dla grupy 8-10 osób

Terminy: 

 1. 11 lutego 2023 roku
 2. 1 kwietnia 2023 roku
 3. 13 maja 2023 roku
 4. 26 sierpnia 2023 roku
 5. 21 października 2023 roku
 6. 16 grudnia 2023 roku 

Godziny zajęć: 09.00-15.30, 8 godzin szkoleniowych i 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce szkolenia: ZOOM, WTTS, ul. Składowa 4 I piętro

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 1440,00 PLN
 • I rata: 720,00 PLN (opłata za zajęcia styczeń-czerwiec 2023 roku) płatne po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu i faktury
 • II rata: 720,00 PLN (opłata za zajęcia sierpień-grudzień 2023 roku) po otrzymaniu faktury

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwagi:  zajęcia odbywają się w soboty

 

SUPERWIZJA SUP05/IND/2023

Superwizja indywidualna dla osób przygotowujących się do certyfikatu

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu uzgodnionym z prowadzącym ją superwizorem

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja 45 minut)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy