Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

SUPERWIZJE: SUP08/2023

Superwizje oznaczone tym symbolem prowadzi Małgorzata Szymanowska (WTTS)

SUPERWIZJA SUP08/01/2023 (BYDGOSZCZ/ONLINE)

Terminy:

 1.  9 lutego 2023 roku
 2. 30 marca 2023 roku
 3. 11 maja 2023 roku
 4. 15 czerwca 2023 roku
 5. 28 września 2023 roku
 6. 23 listopada 2023 roku

Godziny zajęć: 08.30-14.00, 7 godzin dydaktycznych oraz 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18, pok. 509 

Koszt jednego spotkania: 210,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki ; pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP/08/01/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP08/02/2023 (GDYNIA/ONLINE) 

Terminy

 1. 20 stycznia 2023 roku
 2. 3 marca 2023 roku
 3. 14 kwietnia 2023 roku
 4. 2 czerwca 2023 roku
 5. 26 września 2023 roku
 6. 27 października 2023 roku
 7. 8 grudnia 2023 roku

Godziny zajęć: 11.00 - 17.30 , 8 godzin dydaktycznych oraz 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce: Gdynia, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt jednego spotkania: 240,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki ; pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP/08/02/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP08/03/2023 (NAKŁO n/NOTECIĄ)

Termin: ustalany na bieżąco z grupą

Godziny zajęć: 09.00 - 13.00, 5 godzin dydaktycznych oraz 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Dąbrowskiego 46, Nakło n/Notecią

Koszt jednego spotkania: 150,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki ; pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP/08/03/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP08/05/2023 (ONLINE)

Terminy

 1. 24 stycznia 2023 roku
 2. 7 marca 2023 roku
 3. 9 maja 2023 roku
 4. 13 czerwca 2023 roku
 5. 12 września 2023 roku
 6. 21 listopada 2023 roku

Godziny zajęć: 09.00-14.30, 7 godzin dydaktycznych oraz 2 przerwy 15 minutowe

Miejsce: platforma ZOOM

Koszt jednego spotkania: 210,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się we wtorki ; pierwszeństwo mają uczestnicy grupy SUP/08/05/2022

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP08/06/2023 (BYDGOSZCZ/ONLINE)

Terminy

 1. 12 stycznia 2023 roku
 2. 2 marca 2023 roku
 3. 27 kwietnia 2023 roku
 4. 1 czerwca .2023 roku
 5. 21 września 2023 roku
 6. 9 listopada 2023 roku

Godziny zajęć: 09.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych oraz 1 przerwa 15 minutowa

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18, gabinet 509

Koszt jednego spotkania: 180,00 PLN

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

SUPERWIZJA SUP08/IND/2023

Superwizja indywidualna

Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje

Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora

Koszt: 260,00 PLN (pojedyncza sesja)

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy