Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

WARSZTAT WRT 04/2017 (POZNAŃ)

Szkolenie z zakresu pedagogiki traumy / doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy, realizowane zgodnie z wytycznymi Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. (DeGPT e.V)  i Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG e.V) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej.

Po ukończeniu całego kursu wraz z superwizjami oraz dopełnieniu wymogów certyfikacji zgodnie z wytycznymi DeGPT e.V. /BAG e.V. i WTTS uczestnicy otrzymają Certyfikat pedagogiki traumy / doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy DeGPT e.V./BAG e.V.

Temat: Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne dotyczące traumy według zaleceń towarzystwa DeGPT e.V. oraz BAG e.V.

MODUŁ 1

Termin:10-12 listopada 2017
Zawartość merytoryczna: Wprowadzenie do psychotraumatologii: historia, tło i terapia zaburzeń potraumatycznych – podstawy i zasadnicze strategie w doradztwie, podstawowe techniki stabilizacji i wspierania rezyliencji psychicznej
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG)

MODUŁ 2

Termin: 23-24 marca 2018
Zawartość merytoryczna: Podstawowe postawy ukierunkowane na traumę i kształtowanie relacji w pedagogice i doradztwie: praktyka i refleksja, diagnostyka, dbanie o siebie i psychohigiena, prewencja wypalenia zawodowego  i techniki stabilizacji psychicznej i fizycznej, regulacja afektów
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG)

Termin: 25 marca 2018
Zawartość merytoryczna: Sperwizje - Grupa I i II
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG), Maria Kasprowicz (WTTS)

MODUŁ 3

Termin: 22 czerwca 2018
Zawartość merytoryczna
Sperwizje - Grupa I
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG), Maria Kasprowicz (WTTS)

Termin: 23-24 czerwca 2018
Zawartość merytoryczna: Refleksja nad własną rolą zawodową w odniesieniu do biografii i teraźniejszości,  podstawowe postawy i kształtowanie relacji w pedagogice i doradztwie, trauma rozwojowa i trauma więzi
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG)

Termin: 25 czerwca 2018
Zawartość merytoryczna: Sperwizje - Grupa II
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG), Maria Kasprowicz (WTTS)

MODUŁ 4

Termin: 29-31 października 2018
Zawartość merytoryczna: Stabilizacja społeczna, warunki i możliwości interakcyjnych elementów stabilizacji, interwencja kryzysowa specyficzna dla traumy w instytucjach i szkole, niezbędne warunki instytucjonalne. Zatrzymywanie dysocjacji w codziennym życiu pedagogicznym
Prowadzenie: Gerald Möhrlein

MODUŁ 5

Termin: 14-16 lutego 2019
Zawartość merytoryczna: Opracowywanie i integracja traumy w kontekstach doradztwa i pedagogiki, różnice pracy z traumą w psychoterapii, doradztwie i w pedagogice, wsparcie i towarzyszenie w procesach spontanicznego przepracowywania traumy, podejście do zachowań autodestrukcyjnych i tendencji samobójczych
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG)

Termin: 17 lutego 2019
Zawartość merytoryczna: Sperwizje - Grupa I i II
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG), Maria Kasprowicz (WTTS)

MODUŁ 6

Termin: 02-04 maja 2019
Zawartość merytoryczna: Możliwość pracy z częściami zranionymi i raniącymi  na scenie wewnętrznej w oparciu o terapię stanów ego – według koncepcji psychodynamiczno-imaginatywnej terapii traumy  Luise Reddemann, praca stabilizacyjna z osobami z traumą złożoną
Prowadzenie: Ulrike Reddemann

Kolokwium kończące

Termin: 30-31 sierpnia 2019 (NOWY TERMIN)
ProwadzenieCornelia Götz-Kühne (SG), Maria Kasprowicz (WTTS)

Adresat: pierwszeństwo przyjęcia na kurs mają Członkowie Nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs podstawowy terapii systemowej

Miejsce szkoleniaPoznań, doładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

  • 9200,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 3200,00 PLN przed I spotkaniem, 3000,00 PLN przed II spotkaniem, 3000,00 PLN przed III spotkaniem
  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 7500,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 2500,00 PLN przed I spotkaniem, 2500,00 PLN przed II spotkaniem, 2500,00 PLN przed III spotkaniem
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą pocztową (WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, 60-354 Poznań) lub elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

Uwaga: Obecna edycja kursu jest ostatnią w dotychczasowym  kształcie. Powyższe warunki uzyskania Certyfikatu DeGPT są aktualnie zmieniane i zostaną podane na naszej stronie tak szybko, jak tylko to możliwe. Liczba godzin nowej edycji kursu wzrośnie o około 30 godzin – oferta obejmie dodatkowe moduły i w konsekwencji przyniesie wzrost opłaty.