Terapia Systemowa

Systemowe myślenie czerpie swe inspiracje z wielu obszarów życia i dziedzin nauki odciskając na nich także swój ślad. Od filozofii przez biologię, psychologię i socjologię a na naukach matematycznych i informatycznych kończąc. Ważnym kontekstem dla tego sposobu porządkowania świata są teorie systemów, informacji, cybernetyka I i II rzędu, konstruktywizm radykalny, konstrukcjonizm społeczny, teorie komunikacji, autopoieza.  Więcej...

Doświadczenia własne jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia...  Więcej...

Artykuły i recenzje

Pojęcie Nieobecne lecz Domniemane, do praktyki terapeutycznej, wprowadził Michael White, twórca podejścia narracyjnego. Tekst ten jest próbą syntetycznego przedstawienia zastosowania Nieobecnego lecz Domniemanego w pracy z traumą. więcej...

 

Zdarza się, że tekst naukowy zawiera tyle skomplikowanych i zawiłych pojęć, że konieczność szukania ich definicji zniechęca czytających.
Wystarczy jednak czasem wsłuchać się w opowieści góralskich "mędroli" jak choćby księdza Józefa Tischnera, który w swej książce Historia filozofii po góralsku w sposób przejrzysty oprowadza nas po świecie złożonych teorii filozoficznych. więcej...

 

W ostatnim czasie wzrosło w Polsce, zainteresowanie metodą pracy Berta Hellingera. W literaturze ukazującej się na ten temat a także w świadomości gremium psychoterapeutów kształtowanej również przez osoby propagujące ten sposób pracy z klientem, zaobserwować można zjawisko utożsamiania terapii systemowej ze sposobem ustawiania rodzin wg Hellingera. Stwierdzamy, że brak jest przesłanek do takich wniosków. więcej...

Nowości

27 sierpnia 2015

  • Uwaga: są jeszcze wolne miejsca na Kurs Podstawowy Terapii Systemowej KP02/2015 w Poznaniu.  Więcej...
  • Uwaga: zmiana terminu w kursie KZ02/2015 (Zjazd VIII) z 11-13 września 2016 na 04-08 września 2016. Więcej...
  • Uwaga: zmiana terminów w kursie ATS01/2014 (Zjazd X i XII). Zjazd X z 16-18 października 2015 na 23-25 października 2015. Zjazd XII z 11-13 grudnia 2015 na 01-03 lipca 2016.  Więcej...
  • Uwaga: zmiana terminu warsztatu WRT08/2015 - "Wprowadzenie do podejścia narracyjnego" z 24-25 października 2015 na 17-18 października 2015. Więcej...
  • Uwaga: z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn od organizatora niezależnych zostają odwołane warsztaty WRT01/2015 i WRT07/2015. Mając na uwadze ogromną wagę tematu, dołożymy wszelkich starań by w tym obszarze wkrótce zaproponować zajęcia.  Wiecej...
  • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogaci ofertę szkoleniową WTTS. Więcej...
  • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym.
    Zobacz tekst dokumentu ...