Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

Nowości

18 grudnia 2018


 • Informujemy, że dnia 15.01.2019 o godzinie 13.00 w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62B/19, odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie WTTS (przewidywany czas trwania zebrania: około 15 minut)

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 05.01.2019 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Marcelińskiej 62B/19 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową.

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie funkcji pełnomocnika Zarządu WTTS oraz kandydatów na to stanowisko
  4. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatur na stanowisko pełnomocnika Zarządu WTTS
  2. Wolne głosy
 • Nowy program 2019/2020 jest już dostępny. Więcej...
 • Uwaga: zmiana terminów kursów zaawansowanych KZ01/2018 i KZ02/2018 zjazd 6 i 7. Więcej...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

05 listopada 2018

 • Niezwykle miło jest nam zaprezentować stronę internetową WTTS w nowej odsłonie. Uwzględniając głosy naszych Członków dokonaliśmy unowocześnień oraz zmian. Mamy nadzieję, że nowa szata naszej strony będzie się wszystkim podobać a jej funkcjonalność uczyni ją bardziej użyteczną.  Informujemy również, że nowy program 2019/2020 ukaże się niebawem.

16 kwietnia 2018

 • Informujemy, że dnia 17.05.2018 o godzinie 19.00 w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62B/19, odbędzie się sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 05.05.2018 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Marcelińskiej 62B/19 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową.

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej WTTS nt. przedstawionych sprawozdań
  5. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  2. Wolne głosy
 • Uwaga: w dniach 01-02 czerwca 2018 odbędzie się piewrszy zjazd szkolenia seminaryjnego do Certyfikatu Superwizora SNP PTP. Są jeszcze miejsca. Więcej...
 • Uwaga: warsztat LAST MINUTE - Borderline systemowo - systemowa wędrówka po krawędzi. Kształtowanie relacji w utrudnionych warunkach. Więcej...

11 marca 2018

 • Uwaga: zmiana terminu kursu podstawowego psychoterapii systemowej KP02/2018 (POZNAŃ). Więcej...
 • Najbliższe spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego odbędzie się w środę 11 kwietnia, o godzinie 18:30, w siedzibie WTTS. Członkowie Nadzwyczajni WTTS zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie maila na skrzynkę WTTS.

01 lutego 2018

 • Uwaga: zmiana terminu doświadczeń własnych DW11/2018 (WROCŁAW). Więcej...
 • Najbliższe spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego odbędzie się w środę 31 stycznia, o godzinie 18:30, w siedzibie WTTS. Członkowie Nadzwyczajni WTTS zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie maila na skrzynkę WTTS.
 • W dniach 2-3 lutego 2018 odbędzie sę warsztat Michała Jasińskiego "Terapia koherencji i prokrastynacja". Więcej...