Literatura

Wybór książek o tematyce okołosystemowej

 • Andreas Steve Jak pracowała Virginia Satir
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 • Bandler Richard, Gringer John Satir Virginia Zmieniamy się wraz z rodzinami
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999
 • de Barbaro Bogdan (red.) Schizofrenia w rodzinie
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
 • de Barbaro Bogdan Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny
  Collegium Medicum UJ, Kraków 1994
 • Bateson Gregory Umysł i przyroda
  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
 • Cecchin Gianfranco Mediolańska szkoła terapii rodzin. Wybór prac
  Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1995
 • Deissler Klaus G. Terapia systemowa jako dialog
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998
 • Goldenberg Horbert, Goldenberg Irene Terapia rodzin
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
 • Górniak Lech, Józefik Barbara (red.) Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
 • Gulczyńska Anna, Rotberg Igor (red. naukowa) Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania
  Wydawnictwo Difin, 2020
 • Janusz Bernadetta, Gdowska Katarzyna, de Barbaro Bogdan Narracja. Teoria i praktyka
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008
 • Józefik Barbara (red.) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
 • Ludewig Kurt Terapia systemowa, podstawy teoretyczne i praktyka
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1995
 • Luhmann Niklas Systemy społeczne
  Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2007
 • Mc Goldrick Monika, Gerson Rendy, Shellenberger Sylvia Genogramy. Rozpoznanie i interwencja
  Zysk i S-ka, Poznań 2007
 • Namysłowska Irena Terapia rodzin
  Springer PWN, Warszawa 1997
 • Satir Virginia Rodzina. Tu powstaje człowiek
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
 • Satir Virginia Terapia rodziny. Teoria i praktyka
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
 • Simon Fritz, Stierlin Helm Słownik terapii rodzin
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998
 • Simon Richard W cztery oczy - rozmowy z twórcami terapii rodzin. Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 • Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirshing M., Pierwszy wywiad z rodziną
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999
 • Walker Wolfgang Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson, Bandler, Gringer. Początki NLP.
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 • Watzlawick Paul Jak być nieszczęśliwym
  Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1993
 • Weeks Gerald R., L'Abate Luciano Paradoks w psychoterapii
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000