Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) organizuje, przygotowuje merytorycznie i prowadzi szkolenia, warsztaty oraz forum na różnych poziomach zaawansowania uczestników.

Cykl szkoleń, to droga zdobywania coraz większych doświadczeń teoretycznych i praktycznych, która zakończona zostaje uzyskaniem  Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

01 października 2004 podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym Zobacz tekst dokumentu

Prowadzącymi szkolenia są członkowie WTTS i zaproszeni goście. Dotychczasowymi gośćmi byli m.in.: dr Maria Borcsa, dr Luigi Boscolo, mgr Andrea Ebbecke-Nohlen, mgr Lothar Eder, mgr Peter Michael Glatzel, prof. dr Margret Gröne, dr Andreas Kannicht, lek. psych. Thomas Keller, dr Rudolf Klein, dr Kurt Ludewig, dr Brigitte Pfefferrkorn, doc. dr Arnold Retzer, PD dr Arist von Schlippe, mgr Helga Seidel, mgr Barbara Schmidt-Keller, dr Jochen Schweitzer, doc. dr Fritz Simon, prof. Matthias Varga von Kibéd, mgr Andreas Wahlster, dr Gunthard Weber, dr Tom Levold.

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość prowadzenia szkoleń części z proponowanych przez WTTS w formule zamkniętej i przeprowadzenia ich we wskazanym przez nie miejscu.