Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP09/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi  Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

SUPERWIZJA SUP 09/01/2022 (ONLINE )
Terminy: terminy zostaną ustalone z grupą
Godziny zajęć: 09.00 – 16.00, 8 godzin dydaktycznych z 1 godzinną przerwą obiadową
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt:  320,00  PLN
Uwagi:

 • intensywna praca w małej grupie 6 osób
 • zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z parami
 • istnieje możliwość dołączenia do grupy, w miarę zwalniania się miejsc.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 09/02/2022 ( ONLINE/POZNAŃ)
Superwizja indywidualna
Terminy: do uzgodnienia
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub więcej sesji
Miejsce szkolenia:
platforma ZOOM; Skype: ziolkowska_szyszlo
Poznań, miejsce działalności prowadzącej lub superwizowanego
Koszt: 210,00 PLN 
UWAGI:

 • analiza przypadków i praca w systemach: wewnętrznym superwizowanego; relacji z klientami/pacjentami lub współpracownikami, partnerami; organizacyjnym (np. ośrodek, poradnia, szpitala, NGO)
 • daje możliwość tworzenia projektu rozwoju zawodowego lub kariery oraz analizy: funkcjonowania zawodowego, realizacji celów zawodowych i rozwojowych, kierowania karierą, planowania rozwoju wybranych kompetencji oraz działań związanych z profilaktyką wypalenia zawodowego
 • wsparcie w radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym
 • wzbogacona coachingowymi metodami pracy; praca na sesjach oraz pomiędzy nimi (zadania superwizyjne)
 • zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 09/03/2022 (ONLINE)
Termin: 21 lutego 2022
Godziny zajęć 08.00 – 15.00, 8 godzin dydaktycznych  oraz półgodzinna przerwa obiadowa
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 320,00 PLN
Uwagi:

 • intensywna praca w małej grupie 6 osób
 • zajęcia przeznaczone dla terapeuów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z parami
 • pozostałe terminy zostaną ustalone z grupą
 • istnieje możliwość dołączenia do grupy, w miarę zwalniania się miejsc
 • zajęcia odbywają się w poniedziałki

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP 09/04/2022 POZNAŃ
Terminy: 

 1. 15 stycznia 2022
 2. 12 lutego 2022
 3. 12 marca 2022
 4. 23 kwietnia 2022
 5. 14 maja 2022
 6. 25 czerwca 2022
 7. 24 września 2022
 8. 15 października 2022
 9. 19 listopada 2022
 10. 3 grudnia 2022

Godziny zajęć: 09.00 – 16.30, 8 godzin dydaktycznych oraz  godzinna przerwa obiadowa
Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Doradztwa Rodzinnego Sadowa, ul. Sadowa 38A Poznań
Koszt:  320,00 PLN
Uwagi:

 • intensywna praca w grupie 6-8 osób, zajęcia przeznaczone dla terapetów i doradców systemowych, pracujących z dorosłymi, indywidualnie lub z parami
 • istnieje możliwość dołączenia do grupy, w miarę zwalniania się miejsc.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy