Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Curriculum

Rozbudowane formy szkoleń, służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii i doradztwie  systemowym trwające więcej niż jedno spotkanie.  Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w Curriculum będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno-warsztatowe dla osób ubiegających się o  Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodny z wymogami Ministra Zdrowia.

WTTS w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Zajęcia planowane w 2023:

Zajęcia planowane w 2022:

Archiwum curriculum: