Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Curriculum

Formy rozbudowane, służące pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu warsztatu w psychoterapii i doradztwie  systemowym trwające więcej niż jedno spotkanie.  

Wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski.  

Uczestnictwo w warsztatach będzie poświadczane pisemnie przez WTTS. Zajęcia te są liczone jako godziny teoretyczno-warsztatowe dla osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie.