Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Curriculum 04/2024 (POZNAŃ)

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają osoby z listy rezerwowej wcześniejszej edycji

Sześć trzydniowych spotkań, 144 godziny dydaktyczne, dla 24 uczestników.

Temat: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

Miejsce: Poznań, ul. Składowa 4, I piętro WTTS lub platforma ZOOM

Kierownictwo merytoryczne: Maria Kasprowicz (WTTS)

Godziny zajęć: 

 • pierwszy dzień 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
 • drugi dzień 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe
 • trzeci dzień 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy 15 minutowe

ZJAZD 1

Termin: 7-9 lipca 2024 roku

Temat: Terapia w  piaskownicy według D.M. Kalff

Prowadzenie:  Monika Heinzel-Junger (DGST, ISST)

Opis: Sand Play Therapy jako forma przestrzennej pracy z metaforami i archetypami.

ZJAZD 2 

Termin:  10-12 października 2024 roku

Temat: Wprowadzenie do terapii systemowej z dziećmi i nastolatkami  

Prowadzenie:  dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)

Opis:  U korzeni terapii systemowej leżała praca terapeutyczna z dziećmi i nastolatkami. Od wczesnych początków terapii rodzinnej opracowano bardzo wiele koncepcji i technik służących włączaniu dzieci w sesje terapeutyczne, by odpowiadać na potrzeby młodych klientów i ich rodziców z różnych typów rodzin i z bardzo różnorodnymi problemami. Pierwsze warsztaty będą wprowadzeniem do najważniejszych koncepcji i technik. Uczestnicy poznają bogatą paletę interwencji systemowych, umożliwiających zabawowy, kreatywny rodzaj terapii, który pomoże ożywić sesję, poprawiając równocześnie ich efektywność.

ZJAZD 3

Termin: 29 listopada - 1 grudnia 2024 roku 

Temat: Terapia systemowa z nastolatkami

Prowadzenie:  Andreas Wahlster (SG)

Opis: Młodzi ludzie wiedzą, co to znaczy, znajdować się zawsze pomiędzy. Nie przynależą już do świata dzieci, a do świata dorosłych jeszcze nie. Wszystko jest w przełomie, zmieniają się – ciało, umysł, duchowość, emocje. Młodzi ludzie dobrze znają uczucie, że nikt ich nie rozumie. Czemu ma więc w ogóle służyć rozmowa z innymi? Seminarium będzie poświęcone kwestii, jakich specyficznych kompetencji potrzebują terapeuci, by nawiązać rozmowę z młodym człowiekiem.

Będziemy się kierować następującymi pytaniami:

 • Jak rodzice mogą stać się wsparciem w terapii swoich dzieci?
 • Jak stworzyć współpracę z młodymi ludźmi: o czym należy rozmawiać, a o czym nie? Jak rozmawiać? Kto powinien/może uczestniczyć w rozmowie, a kto nie?
 • Jaki repertuar metodyczny może się przydać i w jakich przypadkach?

ZJAZD 4

Termin:  3-5 lutego 2025 roku

Temat: Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami

Prowadzenie:  dr Manfred Vogt (SG, DGSF, EBTA, IASTI)

Opis: Podstawowe założenia praktyki ukierunkowanej na rozwiązanie. Wyznaczanie celów i wyjaśnianie zlecenia z dziećmi i rodzicami. Wywiad ukierunkowany na rozwiązanie z wykorzystaniem obrazków postaci.

Zabawy ruchowe – diagnostyka rozwojowa. Skalowanie z użyciem obrazków. Eksternalizacja z użyciem figurek zwierząt. Terapia z historyjkami obrazkowymi w terapii lęków dziecięcych. Wywiad dla uzyskania zasobów. Praca z nastolatkami: motywujące wywiady z klientami przysłanymi.

Doradztwo dotyczące wizerunku nastolatków.

Wyrażanie uczuć – rodzina Erdmann. Opowiadanie historii terapeutycznych: gra z opowiadaniem historii. Zadania domowe i interwencje dla rodzin.

ZJAZD 5

Termin: 27-29 marca 2025  roku

Temat: Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków 

Prowadzenie:  Cornelia Götz-Kühne (SG) 

Opis:

 • wprowadzenie do psychotraumatologii
 • specyfika traumy u dzieci i nastolatków oraz ich rodzin
 • dbanie o siebie, techniki stabilizacji psychicznej i regulowania afektów (systemowo – w ukierunkowaniu na zasoby – imaginacyjnie)
 • koncepcja „bezpiecznego miejsca”
 • podstawowe strategie systemowe i z zakresu terapii traum w doradztwie, pedagogice i terapii

W miarę możliwości czasowych można omawiać przypadki z praktyki.

ZJAZD 6

Termin: 15-17 maja 2025 roku

Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci

Prowadzenie:  dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)

Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli Kurs Zaawansowany lub są w jego trakcie  

Koszt:

Koszt szkolenia wynosi 7920,00 PLN płatne w całości lub w czterech ratach:

 • I rata  2420,00 PLN płatne do 10 marca 2024 roku, 
 • II rata 2000,00 PLN płatne do 10 maja 2024 roku, 
 • III rata 2000,00 PLN płatne do 10 lipca 2024 roku
 • IV rata 1500,00 PLN płatne do 10 września 2024 roku
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
 • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A. II Oddział Poznań 

31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez  formularz zgłoszeniowy