Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs zaawansowany terapii systemowej

W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej

Informacja ogólna

Kurs zaawansowany to poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychoterapii systemowej zdobytych podczas kursu podstawowego. Jest ważnym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Zawartość merytoryczna:

  1. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
  2. Terapeutyczne postępowanie w różnych systemach społecznych
  3. Specyfika psychoterapii systemowej w leczeniu osób z określonymi zaburzeniami
  4. Teoretyczne podłoże pracy terapeutycznej

Kryteria kwalifikacyjne dla uczestników kursu zaawansowanego:

  • szkolenie podstawowe z terapii systemowej prowadzone przez WTTS (lub inne o tożsamej zawartości merytorycznej po zaakceptowaniu przez organizatora)
  • przerwa pomiędzy kursem podstawowym a kursem zaawansowanm musi wynosić minimum jeden rok
  • w okresie tym wskazane jest uczestnictwo w zajęciach superwizji i/lub doświadczeń własnych w WTTS
  • aktywność zawodowa (praca, w której można wykorzystywać idee systemowe)

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte o czym zostanie poinformowany mailowo zainteresowany.

Zaliczenie: podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełniej opłaty za szkolenie. Dopuszcza się 10% nieobecności czyli 16 godzin szkoleniowych.

Oferta szczegółowa - Kurs zaawansowany terapii systemowej rodzin, par, indywidualnej i grupowej

Archiwum kursów zaawansowanych