Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej

Informacja ogólna

Kurs Zaawansowany to poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychoterapii systemowej zdobytych podczas Kursu Podstawowego, jest ważnym i koniecznym etapem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego WTTS zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Czas trwania: 1,5 roku; od 2023 roku kurs obejmuje 224 godziny dydaktyczne realizowane w trakcie 9 zjazdów.

Koszt szkolenia:   

 • 9600,00 PLN płatne w całości lub w 4 ratach. Pierwsza rata w wysokości - 2700,00 PLN płatna zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie 
 • Kolejne raty w wysokości 2300,00 PLN  płatne w terminach podanych w zaproszeniu na kurs i w informacjach szczegółowych dotyczących poszczególnych grup kursów zaawansowanych
 • Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia.
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
 • Wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zawartość merytoryczna według zaleceń dra Jerzego S. Jakubowskiego

 1. Teoretyczne podłoże pracy terapeutycznej
 2. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
 3. Postępowanie terapeutyczne  w różnych systemach społecznych
 4. Specyfika psychoterapii systemowej w leczeniu osób z określonymi trudnościami

Kierownictwo merytoryczne:  Marcelina Ptak (WTTS)

Kryteria kwalifikacji na kurs zaawansowany:

 • ukończone szkolenie podstawowe z terapii systemowej w WTTS 
 • pomiędzy kursem podstawowym a kursem zaawansowanym należy
  • uczestniczyć w minimum 30 godzinach dydaktycznych doświadczeń własnych w WTTS
  • uczestniczyć w spotkaniach małych grup  dyskusyjnych (m.in. dotyczących studiowanej literatury, odbywanych zajęć itp)

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte.

Zaliczenie: podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie w wyznaczonych terminach. Dopuszcza się 10% nieobecności czyli 22 godziny dydaktyczne.

Wskazany jest także udział w małych grupach dyskusyjnych złożonych z uczestników kursu zaawansowanego. Przedmiotem dyskusji powinny być treści omawiane podczas zajęć.

Ofert szczegółowa:

Archiwum kursów zaawansowanych