Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW06 prowadzi Ewa Stankowska (WTTS)


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/01/2023 (POZNAŃ)

Dwa spotkania dwudniowe, 2 x 20 godzin dydaktycznych, dla 10 osób  

Terminy:

 1.   4-5 lutego 2023 roku
 2.   18-19 marca 2023 roku

Tematy:

Czego pragnę a co mam (praca z karuzelą własnych zleceń)

Polubić swój lęk (praca z własnym lękiem)

Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 nr 149, Poznań

Godziny zajęć:

sobota 9.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe 

niedziela 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Opis:  

„Czego pragnę a co mam - praca z karuzelą własnych zleceń” to czas poświęcony refleksji nad wielością i różnorodnością kierowanych do nas zleceń zewnętrznych – w obszarach rodziny, zawodu, towarzyskim czy społecznym. To także rozpoznanie i odkrycie źródła, znaczenia i wagi naszych własnych zleceń wg oceny własnej i otoczenia. Skupienie nad towarzyszącymi im emocjami. Przyjrzymy się czynnikom wpływającym na przyjmowane lub odrzucane przez nas zlecenia np. preferowane rodzaje związków, czy stosunek do zmian. Tak by z poleceń muszę, powinnam przejść w obszar mogę, chcę – będzie nam tu pomocna praca z „rozprawianiem się ze zleceniami” zaproponowana przez Arista von Schlippe.

„Polubić swój lęk - praca z własnym lękiem.” Uczucia lęku nie trzeba nikomu przedstawiać, znamy je dobrze i mierzymy się z nim nieraz. Podczas tego spotkania każdy z uczestników będzie podążał drogą od lęku jako problemu, do nie problemu, od przeciwnika do sprzymierzeńca. Skąd wiem, że to lęk? Jak mi w życiu towarzyszył, jakim momentom kryzysowym towarzyszył. Jakich jego rodzajów doświadczam i jakie autorskie sposoby radzenia sobie z lękiem wypracowałam/em. Skąd i jakie zasoby energii czerpię, jak mogę z nich czerpać? Wejdziemy w dyskurs z naszym lękiem i odkryjemy jego użyteczność reżyserując nową, poza problemową przyszłość.W pracy będziemy czerpać z elementów eksternalizacji, personalizacji i dekonstrukcji problemu za metodami Arista von Schlippe, Jerzego Jakubowskiego czy Mikela White.

Koszt: 1200,00 PLN


 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/02/2023 (POZNAŃ)

Trzy spotkania dwudniowe, 3 x 20 godzin dydaktycznych, dla 10 osób   

Terminy:

 1.   18-19 lutego 2023 roku
 2.   27-28 maja 2023 roku
 3.   14-15 października 2023 roku

Tematy:

Praca nad własnym genogramem, cz.1 "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym więcej zmian"

Praca z własnym genogramem, cz.2 "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag"

Praca z własnym genogramem,cz.3 "Dokąd zdążam"

Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149, Poznań

Godziny zajęć:

 sobota: 09.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

 niedziela: 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Opis:  Praca z własnym genogramem to spotkanie z własną rodziną w kontekście zmian międzypokoleniowych, otrzymanych przekazów wyznaczających dalszą drogę rozwoju dla mojej rodziny wg poniższych zdań przewodnich:

 • cz.1 "Im więcej zmian tym więcej dawnego. Im więcej dawnego tym więcej zmian"
 • cz.2 "Patrz dokąd idziesz a dojdziesz gdzie patrzysz - mój posag"
 • cz.3 "Dokąd zdążam"

Wsłuchamy się w melodię jaką śpiewa nasza i tylko nasza rodzina.

Koszt: 1800,00 PLN płatne w dwóch ratach, pierwsza w wysokości 1000,00 PLN do 3 stycznia 2023 roku, druga rata w wysokości 800,00 PLN płatna do 3 lutego 2023 roku 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW06/03/2023 (POZNAŃ/ ONLINE)

Dwudniowe spotkanie, 20 godzin dydaktycznych, dla 10 osób 

Termin:  28-29 października 2023 roku

Temat:  BHP pracy psychoterapeuty systemowego

Miejsce: Ośrodek Terapii Rodzin, ul. 28 Czerwca 1956 nr 149, Poznań lub platforma ZOOM

Godziny zajęć:

sobota 9.30 - 19.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe 

niedziela 08.30 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe

Opis:  Psychoterapeuta jest narzędziem swojej pracy, o narzędzia dbamy by służyły nam jak najlepiej i jak najdłużej. Zastanówmy się zatem jak zadbać o psychoterapeutę jako narzędzie swojej pracy.

 • Jak zachować ciekawość chroniącą przed „ wypaleniem zawodowym”?
 • Jak radzić sobie z towarzyszącymi pracy terapeuty własnymi emocjami?
 • Jak organizować pracę terapeutyczną (czas, przestrzeń, granice, wymogi formalne)?
 • Jak pogodzić kontekst terapii z kontekstem kontroli i wysyłanymi przez nie zaproszeniami – zobowiązania psychoterapeuty?
 • Czy pracuję nad zmianą, czy nad utrwaleniem problemu klienta?

A także inne zgłaszane problemy psychoterapeutów – by poprawić jakość i komfort nasze pracy.

Koszt 600,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy