Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego

Cykl szkoleń obejmujący minimum 940 godzin szkoleniowych, którego zaliczenie umożlwia otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego umiejętności do samodzielnego prowadzenia doradztwa i psychoterapii w modalności systemowej.

Kryteria konieczne do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego:

Podejście systemowe w ramach Kursu Podstawowego i Kurs Zaawansowanego 340 godz. (*)
Doświadczenia Własne prowadzone przez superwizora - nauczyciela psychoterapii systemowej WTTS  (istnieje możliwość uznania 75 godzin doświadczeń własnych z innych szkół terapeutycznych) 150 godz.
Superwizje prowadzone przez superwizora - nauczyciela psychoterapii systemowej  WTTS 150 godz.
Małe grupy dyskusyjne o ustalonym składzie , które przedkładają sprawozdania z prowadzonych dyskusji zawierające poruszane tematy, podpisy uczestników, datę i ilość godzin. Tematyka poruszana podczas spotkań winna dotyczyć teorii i praktyki systemowej 100 godz.
Udokumentowana praktyka psychoterapeutyczno-doradcza 200 godz.

Cztery opisy procesu terapeutycznego oraz przynajmniej 2 nagrania wideo lub audio z wybranych sesji (opisanego procesu/ów terapeutycznych) zatwierdzone przez superwizora prowadzącego z WTTS   Zgoda na nagranie sesji terapeutycznej 

Rekomendacja superwizora prowadzącego (superwizor prowadzący to realizujący z uczestnikiem minimum 50% zajęć superwizyjnych)

W uzasadnionych przypadkach superwizor ma prawo zlecić kandydatowi uzupełnienie szkolenia o dodatkowe godziny zajęć

 
RAZEM 940 godz.

 

Terminy składania dokumentacji i wydawania Certyfikatu:

  • Dokumenty złożone do końca czerwca będą rozpatrywane do końca grudnia bieżącego roku,
  • Dokumenty złożone do końca grudnia będą rozpatrywane do końca czerwca następnego roku.