Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 02/2020 (POZNAŃ)

Temat: Systemowe myślenie w terapii par

Uwaga: Z powodu trwającego stanu pandemii COVID-19 termin rozpoczęcia zajęć został przesunięty na drugi zjazd

Zawartość merytoryczna: Podążając za ideą analizy funkcjonalnej Niklasa Luhmanna, twierdzącej, że każde zachowanie, każde uczucie, każde przekonanie ma w swoim systemie sens, patrzymy również na zachowania problemowe jako na sensowne usiłowanie przystosowania się (przezwyciężenia pewnych określonych trudności). 
Tak więc trudności, które zgłasza para przychodząca do terapeuty, mają też swój sens w ramach systemu komunikowania się partnerów ze sobą i w systemie ich wzajemnej interakcji. Ten właśnie sens problemowych zachowań podtrzymuje wspomniane trudności. Powstaje samonapędzające się błędne koło problemowe = system problemowy (wspólny taniec wokół problemu). 
Zadaniem terapeuty jest prowadzenie rozmów w taki sposób, żeby dotychczasowy sens zachowań problemowych stracił swoją moc. Zachowania nie mające sensu nie pojawiają się więcej. Bez muzyki trudno jest tańczyć.
Będziemy zajmować się analizą systemów problemowych zgłaszanych przez pary, znaczeniami napędzającymi błędne koło problemowe i sposobami prowadzącymi do dekonstrukcji tychże znaczeń (Jacques Derrida) tak, żeby problem utracił swój sens.
Zapraszam terapeutki/terapeutów mające/ych doświadczenie w prowadzeniu doradztwa/terapii par. Proszę przynieść tematy do superwizji. Zaproszenie pary do konsultacji lub rozmowy terapeutycznej w ramach kursu, jest bardzo pożądane.
Dokładniejsze rozpisanie tematów ukaże się na stronie internetowej wiosną 2020.

Adresat: osoby mające doświadczenie w pracy z parami. Pierwszeństwo mają członkowie nadzwyczajni  WTTS  w tym osoby, które ukończyły Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej lub są  w jego trakcie

Szkolenie obejmuje: 120 godzin szkoleniowych

Terminy:

  1. 09-11 października 2020 termin odwołany
  2. 15-17 stycznia 2021 NOWY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ
  3. 13-15 maja 2021
  4. 14-16 października 2021 prowadzenie:  Marcelina Ptak (WTTS),  Eliza Lis (WTTS)
  5. 17-19 marca 2022 NOWY TERMIN ZAJĘĆ  prowadzenie  Marcelina Ptak (WTTS),   Eliza Lis (WTTS)

Prowadzenie: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP),  Marcelina Ptak (WTTS),  Eliza Lis (WTTS)

Zjazd ostatni:
Temat: Systemowe myślenie w terapii par
Termin : 17-19 marca 2022
Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS),  Eliza Lis (WTTS)
Godziny zajęć: 09.00-16.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe
Miejsce szkoleniaPoznań, doładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

  • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4500,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: I rata 1500,00 PLN, II rata 1500,00 PLN, III rata 1500,00 PLN
  • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty należy wpłacić na 4 tygodnie przed II i III spotkaniem
  • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
  • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy