Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 04/2023 (POZNAŃ) 

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają osoby z listy rezerwowej wcześniejszych edycji

Sześć trzydniowych spotkań o łącznej liczbie 144 godzin dydaktycznych, dla 24 uczestników

Temat
: Systemowa terapia dzieci i młodzieży

Miejsce szkolenia: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Kierownictwo merytoryczne: Maria Kasprowicz

Godziny zajęć: 

 • dzień pierwszy 10.00-18.00 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe
 • dzień drugi 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe
 • dzień trzeci 9.30-17.30 w tym 1,5 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe

ZJAZD 1

Termin: 1-3 czerwca 2023 roku
Temat: Wprowadzenie do terapii systemowej z dziećmi i nastolatkami  
Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)
Opis:  U korzeni terapii systemowej leżała praca terapeutyczna z dziećmi i nastolatkami. Od wczesnych początków terapii rodzinnej opracowano bardzo wiele koncepcji i technik służących włączaniu dzieci w sesje terapeutyczne, by odpowiadać na potrzeby młodych klientów i ich rodziców z różnych typów rodzin i z bardzo różnorodnymi problemami. Pierwsze warsztaty będą wprowadzeniem do najważniejszych koncepcji i technik. Uczestnicy poznają bogatą paletę interwencji systemowych, umożliwiających zabawowy, kreatywny rodzaj terapii, który pomoże ożywić sesję, poprawiając równocześnie ich efektywność.

ZJAZD 2 

Termin: 13-15 lipca 2023 roku
Temat: Terapia w  piaskownicy według D.M. Kalff
Prowadzenie: Monika Heinzel-Junger
Opis: Sand Play Therapy jako forma przestrzennej pracy z metaforami i archetypami.

ZJAZD 3 UWAGA: ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ ZDALNIE NA PLATOFORMIE ZOOM

Termin: 12-14 września 2023  roku
Temat: Systemowa terapia traum u dzieci i nastolatków 
Prowadzenie: Cornelia Götz-Kühne (SG) 
Opis:

 • wprowadzenie do psychotraumatologii
 • specyfika traumy u dzieci i nastolatków oraz ich rodzin
 • dbanie o siebie, techniki stabilizacji psychicznej i regulowania afektów (systemowo – w ukierunkowaniu na zasoby – imaginacyjnie)
 • koncepcja „bezpiecznego miejsca”
 • podstawowe strategie systemowe i z zakresu terapii traum w doradztwie, pedagogice i terapii

W miarę możliwości czasowych można omawiać przypadki z praktyki.

ZJAZD 4

Termin: 9-11 października 2023 roku
Temat: Terapia ukierunkowana na rozwiązanie z dziećmi i nastolatkami
Prowadzenie: dr Manfred Vogt
Opis: Podstawowe założenia praktyki ukierunkowanej na rozwiązanie. Wyznaczanie celów i wyjaśnianie zlecenia z dziećmi i rodzicami. Wywiad ukierunkowany na rozwiązanie z wykorzystaniem obrazków postaci.
Zabawy ruchowe – diagnostyka rozwojowa. Skalowanie z użyciem obrazków. Eksternalizacja z użyciem figurek zwierząt. Terapia z historyjkami obrazkowymi w terapii lęków dziecięcych. Wywiad dla uzyskania zasobów. Praca z nastolatkami: motywujące wywiady z klientami przysłanymi.
Doradztwo dotyczące wizerunku nastolatków.
Wyrażanie uczuć – rodzina Erdmann. Opowiadanie historii terapeutycznych: gra z opowiadaniem historii. Zadania domowe i interwencje dla rodzin.

ZJAZD 5

Termin: 13-15 lutego 2024 roku
Temat: Terapia systemowa z nastolatkami
Prowadzenie: Andreas Wahlster (SG)
Opis: Młodzi ludzie wiedzą, co to znaczy, znajdować się zawsze pomiędzy. Nie przynależą już do świata dzieci, a do świata dorosłych jeszcze nie. Wszystko jest w przełomie, zmieniają się – ciało, umysł, duchowość, emocje. Młodzi ludzie dobrze znają uczucie, że nikt ich nie rozumie. Czemu ma więc w ogóle służyć rozmowa z innymi? Seminarium będzie poświęcone kwestii, jakich specyficznych kompetencji potrzebują terapeuci, by nawiązać rozmowę z młodym człowiekiem.

Będziemy się kierować następującymi pytaniami:

 • Jak rodzice mogą stać się wsparciem w terapii swoich dzieci?
 • Jak stworzyć współpracę z młodymi ludźmi: o czym należy rozmawiać, a o czym nie? Jak rozmawiać? Kto powinien/może uczestniczyć w rozmowie, a kto nie?
 • Jaki repertuar metodyczny może się przydać i w jakich przypadkach?

ZJAZD 6

Termin: 18-20 kwietnia 2024 roku
Temat: Systemowa terapia lęków i dolegliwości psychosomatycznych u dzieci
Prowadzenie: dr Rüdiger Retzlaff (AFTA, DGSF, SG, DGVT)
Opis: Terapeuci systemowi mają skłonność do dopasowywania swoich interwencji do potrzeb i problemów klientów. A przecież istnieje olbrzymia wiedza na temat tego, jak efektywnie pomagać młodym pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z wyzwaniami takimi jak lęki, objawy psychosomatyczne, depresja czy wiele innych dolegliwości. Warsztaty kończące cykl mają poszerzyć wiedzę uczestników na temat efektywnych strategii ukierunkowanych na różne symptomy i zintegrować wiedzę zaprezentowaną podczas całego curriculum.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS, którzy ukończyli kurs zaawansowany lub są w jego trakcie  

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 7 200,00 PLN płatne w całości lub w czterech ratach:

 • I rata  2100,00 PLN płatne do 28 kwietnia 2023 roku, 
 • II rata 1700,00 PLN płatne do 10 czerwca 2023 roku, 
 • III rata 1700,00 PLN płatne do 10 sierpnia 2023 roku
 • IV rata 1700,00 PLN płatne do 10 października 2023 roku
 • Pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem kursu, w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem kursu.
 • Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy