Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP10/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Robert Adamczyk (Superwizor Aplikant WTTS) 

SUPERWIZJA SUP10/01/2022 (ONLINE)
Terminy: 

 1.     21 stycznia 2022 
 2.       4 lutego 2022
 3.       4 marca 2022
 4.       1 kwietnia 2022
 5.       6 maja 2022
 6.       3 czerwca 2022
 7.       9 września 2022
 8.     14 października 2022
 9.       4 listopada 2022
 10.     2 grudnia 2022

Godziny zajęć:  10.00-16.30, 8 godzin dydaktycznych i 2 przerwy 15 minutowe
Miejsce: Platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

SUPERWIZJA SUP10/02/2022 (ONLINE)
Terminy

 1.       28 stycznia 2022
 2.       18 lutego 2022
 3.       18 marca 2022
 4.       22 kwietnia 2022
 5.       20 maja 2022
 6.       17 czerwca 2022
 7.       23 września 2022
 8.       28 października 2022
 9.       18 listopada 2022 - termin dodatkowy, tylko dla osób, które zgłosiły takie zapotrzebowanie
 10.       16 grudnia 2022

Godziny zajęć:  09.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i 2 przerwy 15 minutowe
Miejsce:  platforma ZOOM
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP10/03/2022 (ONLINE)
Terminy

 1. 31.03.2022
 2. 28.04.2022
 3. 12.05.2022
 4. 30.06.2022
 5. 22.09.2022
 6. 27.10.2022
 7. 24.11.2022
 8. 15.12.2022

Godziny zajęć:  9.00-13.00, 5 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa
Miejsce:  platforma ZOOM
Koszt: 150,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP10/04/2022 (ONLINE) 
Terminy:

 1.       11 marca 2022
 2.       10 czerwca  2022
 3.       16 września 2022
 4.       9 grudnia 2022

Godziny zajęć:  09.00-15.30, 8 godzin dydaktycznych i 2 przerwy 15 minutowe
Miejsce:  platforma ZOOM 
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP10/05/2022
Superwizja indywidualna
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje
Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora
Koszt: 210,00 PLN (pojedyncza sesja)
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowySUPERWIZJA SUP10/06/2022 (ONLINE)
Terminy: 

1. 17 marca 2022
2. 21 kwietnia 2022
3. 19 maja 2022
4. 9 czerwca 2022
5. 15 września 2022
6. 13 października 2022
7. 17 listopada 2022
8. 8 grudnia 2022

Godziny zajęć:  09.00-13.45, 6 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowe
Miejsce: Platforma ZOOM
Koszt: 180,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: grupa dla uczestników KP01/2021