Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP12/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Marta Porwan-Śramkowski (Superwizor Aplikant WTTS)

SUPERWIZJA SUP12/01/2022 (ONLINE)
Terminy: 


  1.       7 kwietnia 2022
  2.       12 maja 2022
  3.       9 czerwca 2022

pozostałe terminy do ustalenia z grupą

Godziny zajęć: 16.00- 20.00,  5 godzin dydaktycznych i 1 przerwa 15 minutowa
Miejsce: platforma ZOOM
Koszt: 150,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP12/03/2022
Superwizja indywidualna
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje
Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora
Koszt: 210,00 PLN (pojedyncza sesja)
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy