Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Superwizje: SUP12/2022

Grupy superwizyjne oznaczone tym symbolem prowadzi Marta Porwan-Śramkowski (Superwizor Aplikant WTTS)

SUPERWIZJA SUP12/01/2022 (POZNAŃ/ONLINE)
możliwość organizacji zajęć online, w zależności od nadesłanych zgłoszeń
Terminy: 

 1.       13 stycznia 2022
 2.       17 lutego 2022
 3.       17 marca 2022
 4.       7 kwietnia 2022
 5.       12 maja 2022
 6.       9 czerwca 2022

pozostałe cztery terminy do ustalenia z grupą

Godziny zajęć:  9.00- 15.30,  8 godzin dydaktycznych i 2 przerwy 15 minutowe
Miejsce: Poznań, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie
Koszt: 240,00 PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w czwartki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP12/02/2022 (POZNAŃ/ONLINE)
możliwość organizacji zajęć online, w zależności od nadesłanych zgłoszeń
Terminy: 

 1.       14 stycznia 2022
 2.       18 lutego 2022
 3.       18 marca 2022
 4.       8 kwietnia 2022
 5.       13 maja 2022
 6.       10 czerwca 2022

pozostałe cztery terminy do ustalenia z grupą
Godziny zajęć:  9.00-15.30 , 8 godzin i 2 przerwy 15 minutowe  
Miejsce: Poznań, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie
Koszt: 240,00  PLN
Uwagi: zajęcia odbywają się w piątki
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


SUPERWIZJA SUP12/03/2022
Superwizja indywidualna
Godziny zajęć: pojedyncza sesja trwa 45 minut, możliwe jest spotkanie na 1 lub 2 sesje
Miejsce: platforma ZOOM / w miejscu wskazanym przez superwizora
Koszt: 210,00 PLN (pojedyncza sesja)
Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy