Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

CURRICULUM 03/2020 (POZNAŃ)

Temat: Systemowa terapia uzależnień

Uwaga: Z powodu trwającego stanu pandemii COVID-19 termin rozpoczęcia zajęć został przesunięty na drugi zjazd

Kurs jest skierowany do osób pracujących ambulatoryjnie lub stacjonarnie z osobami uważanymi za zagrożone uzależnieniem bądź uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji psychotropowych.
Główny punkt ciężkości kursu to przekazywanie kompetencji w podejściu do ludzi uzależnionych oraz ich systemów społecznych, wynikających z teorii systemowej i przede wszystkim opartych na założeniach terapii systemowej. Zdobyta wcześniej wiedza systemowa mile widziana.
Zjazdy 1 – 3, prowadzone przez dr Rudolfa Kleina, koncentrują się w pierwszym rzędzie na teorii i praktyce terapii alkoholizmu. W drugim i trzecim module może odbyć się jedna sesja na żywo z klientami uczestników.
Zjazd 4, prowadzony przez prof. dr Rutharda Stachowske, jest w znacznej mierze poświęcony konsumpcji nielegalnych substancji psychotropowych.

Adresat: członkowie nadzwyczajni WTTS mający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Pierwszeństwo mają osoby, które ukończyły Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej lub są w jego trakcie

Szkolenie obejmuje: 100 godzin szkoleniowych

ZJAZD 1

Termin: 25-27 lutego 2021
Zawartość merytoryczna:

 • Diagnostyka
  • kryteria diagnostyczne
  • rozważania krytyczne w stosunku do diagnostyki
 • Podejścia systemowo-konstruktywistyczne
  • uzależnienie jako samoorganizacja
  • teoria rytuałów
  • wzorce dynamiki uzależnienia
  • tematy i kwestie egzystencjalne
 • Nawiązywanie kontaktu
  • pomocne pierwsze słowa i zdania
  • konteksty przymusu
  • dobrowolność
 • Wypracowywanie celów akceptowalnych dla klienta
  • abstynencja
  • cele formułowane przez siebie
 • Zasoby i kompetencje
  • wypracowywanie zainteresowania i ciekawości
 • Ćwiczenia i praktyka:
  • scenki i demonstracje
  • przypadki

Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG)

ZJAZD 2

Termin: 19-21 kwietnia 2021
Zawartość merytoryczna:

 • Craving i nawroty
  • hipnoterapeutyczne znaczenie nawrotów
  • znaczenie nawrotów w trakcie terapii
  • podchodzenie do nawrotów
  • alternatywy ukierunkowane na ciało
 • Podejście do ambiwalencji w stosunku do podjęcia decyzji
  • eksternalizacja w mowie
  • eksternalizacja w przestrzeni
  • techniki ukierunkowane na ciało
  • zasoby transpersonalne
 • Blokady rozwojowe
  • big five
  • strategie terapeutyczne w podejściu do blokad
 • Ćwiczenia i praktyka:
  • scenki i demonstracje
  • przypadki
  • rozmowa terapeutyczna na żywo

Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG)

ZJAZD 3

Temat: Uzależnienie od substancji psychotropowych w kontekście dzieci/rodziny
Termin
: 25-27 czerwca 2021
Zawartość merytoryczna:

 • Co oznacza uzależnienie – w kontekście ciąży i rodziny
 • Legalne i nielegalne substancje psychotropowe - objaśnienie farmakologiczne
 • Uzależnienie
  • dorosłych
  • kobiet w ciąży
 • Uzależnienie rodziców
 • Uzależnienie kobiet w ciąży
 • Ciąża a farmakologia – co się wtedy dzieje
 • Uzależnienie a system pokolenia
 • Uzależnienie a kultura
 • Uzależnienie mężczyzn = ojców
 • Dzieci osób uzależnionych
  • przy ciążach osób uzależnionych
  • po ciążach osób uzależnionych
 • Uzależnienie – podróż przez historię współczesną
 • Ćwiczenia systemowe i metodyczne na wszystkie tematy
 • Podejście systemowe do poszczególnych tematów

Prowadzenie: prof. dr Ruthard Stachowske (SG)

ZJAZD 4

Termin: 04-06 października 2021
Zawartość merytoryczna:

 • Włączanie partnerów i rodziny
  • odejść czy pozostać
  • czar początku
  • zaufanie i nieufność
  • koniec, który może być początkiem
  • przebaczanie
 • Rodzicielstwo
  • wina i przepraszanie
  • wina i odpowiedzialność
  • obietnice i rzeczywistość
 • Ćwiczenia i praktyka:
  • scenki i demonstracje
  • przypadki
  • rozmowa terapeutyczna na żywo

Prowadzenie: dr Rudolf Klein (SGST, SG)

Miejsce szkoleniaPoznań, doładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS: 4500,00 PLN płatne w całości lub w 3 ratach: 1500,00 PLN przed I spotkaniem, 1500,00 PLN przed II spotkaniem, 1500,00 PLN przed III spotkaniem
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty należy wpłacić na 4 tygodnie przed II, III spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy