Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW13/2023

Doświadczenia własne DW13 prowadzi Mateusz Wyderka (WTTS)

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW11/13/01/2023

Dwudniowe spotkanie o łącznej liczbie 20 godzin dydaktycznych dla 14 osób 

Termin: 19-20 października 2023 roku

Temat: "Selfie terapeuty", czyli jak tworzyć optymalny stan wewnętrzny do prowadzenia rozmów terapeutycznych.

Prowadzenie: Eliza Lis (WTTS), Mateusz Wyderka (WTTS)

MiejsceWTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć: 9.30 - 18.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i dwie przerwy kawowe 15 minutowe

Opis: W trakcie dwóch dni doświadczeń własnych będziemy się zajmować czynnikami wpływającymi na regulację emocjonalną nas - terapeutów. Zajęcia te zaproszą do refleksji w różnych planach czasowych: przeszłych doświadczeń i przekazów, naszych teraźniejszych stanów emocjonalnych oraz celów i przekonań związanych z przyszłością, które wspólnie biorą udział w procesie tworzenia znaczeń i odczuwania siebie w różnych kontekstach, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu prowadzenia rozmów terapeutycznych. To spotkanie będzie okazją do rozwoju osobistych sposobów na budowanie optymalnego wewnętrznego środowiska do prowadzenia terapii w najlepszy sposób dla nas i naszych klientów.

Koszt: 600,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW13/02/2023 (SZCZECIN)

Dwa dwudniowe spotkania, 40 godzin, dla 10 uczestników.

Termin: 6,7 listopada 2023 roku; 20,21 listopada 2023

Temat: Jak rodzi się terapeuta?  Refleksja o genogramowych korzenie i znaczeniach, które wpłynęły na moje zawodowe decyzje.

Miejsce: Szczecin; dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie

Godziny zajęć: 9.30 -  18.30 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy kawowe 15 minutowe 

Opis: Spotkania będą okazją do głębokiej refleksji na temat podstaw naszych decyzji dotyczących zawodu psychoterapeuty, "osoby, która pomaga". Przyjrzymy się, m.in. poprzez systemowe ustawienia, na bazie genogramów uczestników, dzięki komu/czemu oraz pomimo kogo/czego udało nam się wypracować i dalej wypracowywać kompetencje i zasoby potrzebne do profesjonalnego pomagania innym. 

Koszt: 1200,00 PLN

  • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
  • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

UWAGA: z powodów technicznych nie można umieścić tych zajęć na liście w formularzu, proszę więc o wybranie z listy innych Doświadczeń Własnych z numerem DW13 i w uwagach należy wpisać numer DW13/02/2023 (Szczecin)

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy