Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs podstawowy terapii systemowej

W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej

Informacja ogólna

Kurs podstawowy to zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu psychoterapii systemowej. Jest ważnym i koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym: psycholodzy, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki a także studenci 5 roku powyższych kierunków. Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają osoby, których aktywność zawodowa umożliwia zdobywanie doświadczenia w pracy terapeutycznej.

Cel: podstawowe wykształcenie w zakresie terapii systemowej poprzez zapoznanie z teoretycznymi założeniami terapii systemowej oraz doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych przy prowadzeniu terapii rodzinnej, indywidualnej, grupowej uwzględniającej perspektywę systemową.

Forma zajęć: wykłady, gra ról, praca w małych grupach, superwizja przypadków, demonstracja nagrań wideo z sesji terapeutycznych, prezentacja własnych doświadczeń.

Czas trwania kursu: kurs obejmuje 140 godzin szkoleniowych realizowanych w trakcie 7 zjazdów dwu dniowych przez 1-1,5 roku

Zawartość merytoryczna:

 1. Ewolucja myśli i terapii systemowej. Specyfika systemowych szkół terapeutycznych.
 2. Podstawowe zagadnienia teoretyczne podejścia systemowego
  • teoria systemów, cybernetyka I rzędu
  • konstruktywizm radykalny i cybernetyka II rzędu
  • konstrukcjonizm społeczny, podejście narracyjne
  • teoria systemów społecznych
 3. Teoria procesu terapeutycznego
  • czynniki leczące w psychoterapii
  • relacja terapeutyczna - specyfika dla podejścia systemowego w kontekście jego ewolucji oraz postawa terapeutyczna
  • kontekst pracy terapeutycznej - granice odpowiedzialności
  • zlecenia i cele terapeutyczne
  • kontrakt terapeutyczny
  • formalne aspekty procesu terapeutycznego
  • rozpoznawanie etapów procesu terapeutycznego
  • zasady interweniowania
 4. Diagnoza psychoterapeutyczna
  • Podstawy wiedzy na temat postępowania diagnostycznego w modalności systemowej
  • Umiejętność tworzenia hipotez
  • Wykorzystanie diagnozy dla planowania i realizacji procesu psychoterapeutycznego
 5. Interwencje terapeutyczne - strategie, metody, techniki
 6. Zastosowanie podejścia systemowego w terapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej.

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte o czym zostanie poinformowany mailowo zainteresowany.

Zaliczenie: podstawą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach oraz uiszczenie pełniej opłaty za szkolenie. Dopuszcza się 10% nieobecności czyli 14 godzin szkoleniowych.