O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

mgr Mateusz Wyderka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (WTTS), nauczyciel terapii systemowej (WTTS), superwizor aplikant (WTTS). Ukończył szkolenia z Terapii Par oraz Kurs Atestowany do Certyfikatu PTP w ramach WTTS. Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych miejscach i instytucjach typu szpital psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (praca z rodzinami zastępczymi ) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Sspołecznej. Od 13 lat prowadzi prywatną praktykę oraz współpracuje ze Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem jako konsultant rodzin osób ze spektrum autyzmu. Założyciel i koordynator zespołu Ośrodka Psychoterapii i Wsparcia Rozwoju LAGOM w Zielonej Górze. Prowadzi terapię indywidualną, par oraz rodzin. Przeprowadza szkolenia dla firm oraz instytucji zajmujących się profesjonalnym pomaganiem.

Kontakt:

tel. kom.: 603 077 975
e-mail: mateusz.wyderka@wtts.edu.pl