O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Obecnie jako członek honorowy współpracuje z WTTS w rolach: nauczyciela, superwizora, coacha. Od 1993 roku nauczyciel terapii, podejścia i doradztwa systemowego, superwizor WTTS. Autorka tzw. Metarozmowy - rozmowy o rozmowach terapeutycznych z klientami.

Doświadczony psycholog, pracujący z ludźmi na rzecz pożądanych przez nich zmian, tak w sferze osobistej, jak i zawodowej. Obecnie prowadzi działalność konsultacyjną, psychoterapeutyczna, doradczą dla dorosłych, edukacyjną, coachingową (coaching zawodowy) oraz moderuje workshopy (spotkania robocze). Praktykuje w paradygmacie systemowym. Współdziała ze specjalistami różnych dziedzin.

Ma na koncie współpracę z klientami indywidualnymi oraz uczelniami wyższymi, organizacjami pomocowymi, edukacyjnymi i pozarządowymi, biznesowymi oraz administracją publiczną.

Od 1991 zajmuje się pomocą psychologiczną, psychoterapią i doradztwem psychologicznym dla dorosłych.

Specjalizacja I stopnia z zakresu: psychologii klinicznej - Rejestr Polskich Psychologów klinicznych nr PO 0057. Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) wydany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP, Austria, 2007 r.) oraz Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy, 1996 r.) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zainteresowania zawodowe:

  1. systemowe podejście konstruktywistyczno-narracyjne i jego praktyczne zastosowania
  2. koncept tak zwanej tożsamości preferowanej oraz wspomaganie ludzi w tworzeniu preferowanego życia
  3. działania kreatywne, myślenie wizualne, słowa i twórcze pisanie.

Ma na swoim koncie 4 wystawy: "Zbuduj się. Sama-Sam.", „Ujawniona. Skonstruowana. Tożsamość.”, „Spotkania.”, „Poznaję kobietę z lustra.” zrealizowanych wspólnie z, w kolejności: Błażejem Kliksem, dr hab. Katarzyną Podgórską-Glonti (UA Poznań), Hanną Malinowską (2-krotnie).

Kontakt:

Kontakt: tel. 607 244 209

e-mail k.ziolkowska.szyszlo@gmail.com

Skype: ziolkowska_szyszlo