O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

mgr Jadwiga Migaszewska-Majewicz

Specjalista psychologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Certyfikat hipnoterapii. Certyfikat Doradcy Rodzinnego. Szkolenie w analizie transakcyjnej. Członek założyciel WTTS.

Dyplom UAM 1973r. Do 1983r. asystent w Insytucie Psychologii UAM. Od 1983r. kieruje Zakładem Psychologii Dziecka SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. W latach 1990-2001 członek Krajowego Nadzoru ds. psychologii klinicznej oraz Regionalny i Wojewódzki Specjalista w zakresie psychologii klinicznej. Od 1985r. praktyka prywatna.

Obszary zainteresowania: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, problematyka adopcji, terapia rodzin, terapia par.

Dnia 06 czerwca 2015 roku podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WTTS Pani Jadwidze Migaszewskiej-Majewicz został jednogłośnie przyznany tytuł Honorowego Członka WTTS za wielki wkład w powstanie i rozwój Towarzystwa od momentu jego założenia

Kontakt:

tel. (061) 8232569
tel.kom. 602 657199
e-mail: jagodamaj@interia.pl