O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

Historia

marzec 1991 - kwiecień 1992

25 osób uczestniczyło w kursie podstawowym z zakresu terapii systemowej zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo analizy Transakcyjnej. Prowadzącymi ten kurs byli: dr Jerzy S. Jakubowski i Rudolf Klein z Niemiec. Szkolenie obejmowało trzy spotkania seminaryjne o łącznej liczbie 120 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów.

10 listopada 1992 

Podczas zebrania założycielskie, na którym 17 osób spośród tych, które ukończyły kurs podstawowy, powołało do życia WTTS. Wybrano Komitet Założycielski w składzie: Ewa Stankowska i Danuta Suchecka i przyjęto Statut WTTS.

5 grudnia 1992 

Złożenie do Sądu Wojewódzkiego wniosku o zarejestrowanie WTTS.

8 marca 1993

WTTS wraz ze Statutem zostało zarejestrowane.

19 kwietnia 1993

Podczas Walnego Zebrania zastał wybrany pierwszy Zarząd WTTS.

Skład pierwszego Zarządu:

 • prezes: Ewa Stankowska
 • zastępca prezesa: Wojciech Lindner
 • sekretarz: Danuta Suchecka
 • skarbnik: Monika Gronowska

Kolejny skład Zarządu:

 • prezes: Ewa Stankowska
 • zastępca prezesa: Danuta Suchecka - Zejden
 • członek: Katarzyna Ziółkowska - Szyszło

Komisja Rewizyjna:

 • Marcelina Ptak
 • Maria Pisula
 • Jadwiga Migaszewska - Majewicz

grudzień 1994

Walne Zebranie podejmuje decyzję o zamknięciu listy członków, co jako poprawka zostało umieszczone w Statucie.

07 września 2002

Podczas Walnego Zebrania Wyborczego został powołany nowy Zarząd.

Zarząd:

 • prezes: Tomasz Basiński
 • zastępca prezesa: Marcelina Ptak
 • skarbnik: Ewa Stankowska

Komisja Rewizyjna:

 • Jadwiga Migaszewska - Majewicz
 • Małgorzata Szymanowska
 • Wojciech Lindner

01 października 2004

Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

31 stycznia - 07 lutego 2006

W ramach współpracy z Saarlandzkim Towarzystwem Terapii Systemowej (SGST) przedstawicielki WTTS: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło oraz mgr Maria Kasprowicz przeprowadziły zajęcia doświadczeń własnych w ramach odbywającego się we Lwowie cyklu szkoleń związanych z kursem podstawowym terapii systemowej. Kurs organizowany jest przez wykładowców Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franko oraz Stowarzyszenie Lwowskie Centrum Pomocy Dzieciom z Autyzmem w kooperacji z SGST.
Tematyka przeprowadzonych zajęć:
"Okno, kuchnia, filar, fundament… czyli kim jestem dla rodziny"
"Partner, dzieci, praca… czyli od czego zacząć dzień"

21-27 kwietnia 2007

W ramach współpracy z Saarlandzkim Towarzystwem Terapii Systemowej (SGST) przedstawiciel WTTS mgr Marcelina Ptak przeprowadziła zajęcia doświadczeń własnych w ramach odbywającego się we Lwowie cyklu szkoleń związanych z kursem zaawansowanym terapii systemowej. Kurs organizowany jest przez wykładowców Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franko oraz Stowarzyszenie Lwowskie Centrum Pomocy Dzieciom z Autyzmem w kooperacji z SGST.
Tematyka przeprowadzonych zajęć:
"Historie mojego życia"

luty 2008

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej otrzymało atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Więcej... Stało się to możliwe dzięki przedłożeniu do atestacji programu szkolącego w psychoterapii spełniającego wymogi PTP. Kurs ww. przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a bazuje na programie szkoleniowym WTTS przygotowującym do Certyfikatu Doradcy i Psychoterapeuty Systemowego.

2012

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS.

17 października 2012

Na Walnym Zebraniu Wyborczym został powołany nowy Zarząd WTTS.

Zarząd:

 • prezes: Tomasz Basiński
 • sekretarz: Danuta Suchecka-Zejden
 • skarbnik: Marcelina Ptak

Komisja Rewizyjna:

 • Jadwiga Migaszewska - Majewicz
 • Małgorzata Szymanowska
 • Wojciech Lindner 

06 czerwca 2015

Podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków WTTS została przyjęta rezygnacja Członka Rzeczywistego WTTS Jadwigi Migaszewskiej-Majewicz z pełnionych funkcji i członkostwa w Towarzystwie. Następnie jednogłośnie został przyznany tytuł Honorowego Członka WTTS Pani Jadwidze Migaszewskiej-Majewicz oraz Pani Katarzynie Ziółkowskiej-Szyszło za wielki wkład w powstanie i rozwój Towarzystwa od momentu jego założenia. Został też uzupełniony skład Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna:

 • Maria Kasprowicz
 • Małgorzata Szymanowska
 • Wojciech Lindner

03 listopada 2016, 06 grudnia 2016

Podczas Walnego Zebrania Wyborczego w dniach 03.11.2016 i 06.12.2016 został powołany nowy Zarząd WTTS.

Zarząd:

 • prezes: Tomasz Basiński
 • sekretarz: Danuta Suchecka-Zejden
 • skarbnik: Marcelina Ptak

Komisja Rewizyjna:

 • Maria Kasprowicz
 • Małgorzata Szymanowska
 • Wojciech Lindner 

29 marca 2021

Podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego został powołany nowy Zarząd WTTS i Komisja Rewizyjna WTTS.

Zarząd:

 • prezes: Marcelina Ptak
 • sekretarz: Robert Adamczyk
 • skarbnik: Mateusz Wyderka

Komisja Rewizyjna:

 • Małgorzata Szymanowska
 • Maria Kasprowicz
 • Marta Porwan-Śramkowki


Cele statutowe WTTS

 • popularyzacja wiedzy o terapii systemowej,
 • działalność samokształceniowa.

Realizacja celów WTTS:

 • wykłady i zajęcia seminaryjne z zakresu terapii systemowej,
 • działalność warsztatowo - szkoleniowa,
 • wydawanie i rozpowszechnianie literatury,
 • wszelkie usługi dotyczące terapii systemowej,
 • współpraca z towarzystwami terapii systemowej w kraju i za granicą.

Działalność statutowa WTTS

 • Kurs dla zaawansowanych "Terapia systemowa indywidualna, par, rodzinna i grupowa".
  Prowadzący: dr Jerzy Jakubowski (Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej - SGST), Rudi Klein (SGST),
  Patronat nad kursem: Międzynarodowe Towarzystwo Terapii Systemowej - IGST, Heidelberg, Niemcy, przewodniczący dr Gunthard Weber,
  Pomoc i poparcie: Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu,
  Termin: wrzesień 1993 - czerwiec 1996,
  Forma zajęć: 362 godziny zajęć w 12 tematycznych seminariach; wykłady, gra ról, praca w małych grupach, superwizje, konsultacje, live - interviews z pacjentami i ich rodzinami, demonstracje wideo.
  Prowadzący: dr L. Boscolo (Mediolan, Włochy), mgr A. Ebbecke - Nohlen (Heidelberg, Niemcy), mgr P-M. Glatzel (Saarlouis, Niemcy), prof. dr M. Gröne (Hannover, Niemcy), dr J. Jakubowski (Saarbrücken, Niemcy), dr A. Kannicht (Trippstadt, Niemcy), lek. psych. T. Keller (Langenfeld, Niemcy), mgr R. Klein (Merzig, Niemcy), doc. dr A. Retzer (Heidelberg, Niemcy), mgr B. Schmidt - Keller (Merzig, Niemcy), dr J. Schweizer (Heidelberg, Niemcy), doc dr F. Simon (Heidelberg, Niemcy), dr G. Weber (Heidelberg, Niemcy)
 • Kursy Podstawowe Terapii Systemowej
 • Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej
 • Superwizje
 • Doświadczenia własne
 • Warsztaty
 • Forum