O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

mgr Maria Kasprowicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy). Specjalista w zakresie Psychotraumatologii (DeGPT - Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Członek założyciel WTTS i członek Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy (podejście systemowe i narracyjne). Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, doradztwo psychologiczne dla rodziców.

Kontakt:

tel.kom. 505 103708
e-mail: maria.kasprowicz@wtts.edu.pl
www: www.mariakasprowicz.pl