O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

Kodeks etyczny

Proces szkoleniowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej od roku 2008 posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W związku z tym jako środek szkoleniowy czujemy się zobowiązanie do rekomendowania naszym członkom i uczestnikom szkoleń, przestrzegania zasad Kodeksu etycznego psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pełen tekst tegoż kodeksu znajduje się na stronie SNPPTP więcej

R
ekomendujemy także zasady etyczne niemieckiego Towarzystwa Systemowego (Systemischen Gesellschaft), z którym od roku 2004, związani jesteśmy umową o współpracy. więcej (tłumaczenie ukaże się wkrótce)