O nas

Informacje o historii Stowarzyszenia, Statucie oraz członkostwie w WTTS

mgr Tomasz Basiński

Psycholog kliniczny (WLP 0015). Certyfikowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej, superwizor WTTS - Certyfikat wydany przez Saarlandzkie Towarzystwo Terapii Systemowej (SGST, Niemcy) pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy).

Członek założyciel WTTS. W latach 2002-2021 pełnił funkcję prezesa w Zarządzie WTTS (List otwarty "Zmiana, stabilizacja, zmiana, stabilizacja… systemowy panta rhei")

Od 1997 roku prowadzi prywatną praktykę zajmując się terapią indywidualną, par i rodzin. Pracuje także w zespole terapeutów systemowych w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ oraz Ośrodku Terapii Rodzin a także w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Oprócz pracy terapeutycznej zajmuje się konsultacjami i prowadzeniem szkoleń (m.in. dla Ernst & Young) oraz superwizjami.


Kontakt:

tel.kom. 607 588 538
e-mail: tomasz.basinski@wtts.edu.pl