WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII SYSTEMOWEJ

Myślenie systemowe, psychoterapia systemowa w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania, autopoiezę, teorię systemów społecznych i psychicznych Niklasa Luhmanna, funkcjonalną analizę, konstrukcjonizm społeczny oraz teorię narracji

Terapia Systemowa

Systemowe myślenie czerpie swe inspiracje z wielu obszarów życia i dziedzin nauki odciskając na nich także swój ślad. Od filozofii przez biologię, psychologię i socjologię a na naukach matematycznych i informatycznych kończąc. Ważnym kontekstem dla tego sposobu porządkowania świata są teorie systemów, informacji, cybernetyka I i II rzędu, konstruktywizm radykalny, konstrukcjonizm społeczny, teorie komunikacji, autopoieza.  Więcej...

Doświadczenia własne jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia...  Więcej...

Artykuły i recenzje

Pojęcie Nieobecne lecz Domniemane, do praktyki terapeutycznej, wprowadził Michael White, twórca podejścia narracyjnego. Tekst ten jest próbą syntetycznego przedstawienia zastosowania Nieobecnego lecz Domniemanego w pracy z traumą. więcej...

Zdarza się, że tekst naukowy zawiera tyle skomplikowanych i zawiłych pojęć, że konieczność szukania ich definicji zniechęca czytających.
Wystarczy jednak czasem wsłuchać się w opowieści góralskich "mędroli" jak choćby księdza Józefa Tischnera, który w swej książce Historia filozofii po góralsku w sposób przejrzysty oprowadza nas po świecie złożonych teorii filozoficznych. więcej...

W ostatnim czasie wzrosło w Polsce, zainteresowanie metodą pracy Berta Hellingera. W literaturze ukazującej się na ten temat a także w świadomości gremium psychoterapeutów kształtowanej również przez osoby propagujące ten sposób pracy z klientem, zaobserwować można zjawisko utożsamiania terapii systemowej ze sposobem ustawiania rodzin wg Hellingera. Stwierdzamy, że brak jest przesłanek do takich wniosków. więcej...

Nowości

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o przedłżeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku. W związku z informacjami o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych w Polsce, zachowując daleko idące środki ostrożności oraz wychodząc naprzeciw wszystkim tym uczestnikom zaniepokojonym obecną sytuacją, szkolenia WTTS które zostały zaplanowane w tym terminie zostaną przeniesione w czasie. Dokładne informacje podamy później. Życzymy nam wszystkim zdrowa oraz jak najszybszej poprawy sytuacji.
 • UWAGA!!!  W związku z trudną sytuacją wynikająca z pandemii COVID-19, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej włącza się w działania pomocowe dla osób doświadczających jej negatywnych skutków. Mamy tu na myśli zarówno osoby zaangażowane w szeroko pojęte działania pomocowe, jak i osoby dotknięte pośrednio bądź bezpośrednio skutkami pandemii. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich członków WTTS, chcących przyłączyć się do naszych działań.
  Jednym z pierwszych, naszych pomysłów jest zaproszenie członków WTTS do zaoferowania indywidualnych, doraźnych konsultacji pro bono za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (telefon, Skype, Hangouts itp.) w przedmiocie związanym z szeroko rozumianymi skutkami pandemii. Więcej...
 • Uwaga!!! Na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ukazał się komunikat dotyczący zaleceń związanych z pracą terapeuty i pracą superwizora oraz zaleceń dotyczących społecznej służby psychoterapeutów. Zobacz treść komnikatu...
 • NOWY PROGRAM 2020/2021  Więcej...
 • Kolejna edycja szkolenia: Systemowo integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę – Pedagogika traumy (wrzesień 2020 – kwiecień 2021).  Więcej...
 • Zmiana terminów kursów zaawansowanych KZ03/2019 i KZ04/2019 zjazd 5. Więcej...
 • Zmiana terminu kursu atestowanego PTP ATS01/2018.  Węcej...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...