WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII SYSTEMOWEJ

Myślenie systemowe, psychoterapia systemowa w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania, autopoiezę, teorię systemów społecznych i psychicznych Niklasa Luhmanna, funkcjonalną analizę, konstrukcjonizm społeczny oraz teorię narracji

Terapia Systemowa

Systemowe myślenie czerpie swe inspiracje z wielu obszarów życia i dziedzin nauki odciskając na nich także swój ślad. Od filozofii przez biologię, psychologię i socjologię a na naukach matematycznych i informatycznych kończąc. Ważnym kontekstem dla tego sposobu porządkowania świata są teorie systemów, informacji, cybernetyka I i II rzędu, konstruktywizm radykalny, konstrukcjonizm społeczny, teorie komunikacji, autopoieza.  Więcej...

Doświadczenia własne jako część szkolenia w terapii i poradnictwie systemowym ma na celu poszerzenie możliwości odczuwania, myślenia i działania uczestników szkolenia...  Więcej...

Artykuły i recenzje

Pojęcie Nieobecne lecz Domniemane, do praktyki terapeutycznej, wprowadził Michael White, twórca podejścia narracyjnego. Tekst ten jest próbą syntetycznego przedstawienia zastosowania Nieobecnego lecz Domniemanego w pracy z traumą. więcej...

Zdarza się, że tekst naukowy zawiera tyle skomplikowanych i zawiłych pojęć, że konieczność szukania ich definicji zniechęca czytających.
Wystarczy jednak czasem wsłuchać się w opowieści góralskich "mędroli" jak choćby księdza Józefa Tischnera, który w swej książce Historia filozofii po góralsku w sposób przejrzysty oprowadza nas po świecie złożonych teorii filozoficznych. więcej...

W ostatnim czasie wzrosło w Polsce, zainteresowanie metodą pracy Berta Hellingera. W literaturze ukazującej się na ten temat a także w świadomości gremium psychoterapeutów kształtowanej również przez osoby propagujące ten sposób pracy z klientem, zaobserwować można zjawisko utożsamiania terapii systemowej ze sposobem ustawiania rodzin wg Hellingera. Stwierdzamy, że brak jest przesłanek do takich wniosków. więcej...

Nowości


 • Drodzy Członkowie WTTS

  Chcielibyśmy Was poinformować, że programie 2022/2023 nad którym intensywnie pracujemy od kilku miesięcy, znajdziecie kilka istotnych zmian. Chcemy już teraz z przyjemnością powiadomić, że znacząco poszerzy się liczba grup superwizyjnych. Jest to związane z wprowadzeniem do naszego zespołu kilku Superwizorów Aplikantów. Mogliście ich poznawać na różnych zajęciach w roli aktywnych obserwatorów lub współprowadzących. Wiemy, że możliwość superwizowania swojej pracy jest kluczowa dla rozwoju terapeutów i mamy nadzieję, że przyszły program to umożliwi.

  Chcemy również poinformować, że zmianie ulegną ceny niektórych zajęć. Od wielu lat stawki WTTS pozostawały zamrożone, co nie przystawało do obecnego rynku pracy i terapii. Zmianie ulegają opłaty za godzinę szkoleniową superwizji indywidualnej - 210.00 PLN. Koszt 1 godziny szkoleniowej superwizji grupowej wzrośnie z 25.00 PLN na 30.00PLN. Podobnie z zajęciami Doświadczeń własnych.

  Dodatkowo ulega podwyższeniu od nowego roku roczna składka członkowska z 40.00 PLN na 60.00 PLN.

  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz Kurs Zaawansowany. Wcześniej WTTS organizował naprzemiennie 2 i 4 kursy co roku. Od nowego programu wystartują 4 takie kursy w każdym roku. Stanowi to duże wyzwanie organizacyjne, ale wiemy jak to jest ważne na drodze do różnych certyfikatów o które się staracie. Trwają również prace, aby uruchomić kolejną edycję Kursu Atestowanego. Termin rozpoczęcia planujemy na początek 2023 roku.

  Przy okazji serdecznie pozdrawiamy i życzymy wiele zdrowia w czasie pandemii

  Marcelina Ptak
  Robert Adamczyk
  Mateusz Wyderka
  Zarząd WTTS

 • Decyzją Zarządu, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wszystkie szkolenia aż do odwołania, będą realizowane w formie, która umożliwia ich przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Zajęcia w większych grupach szkoleniowych odbywać się będą nadal, bez wyjątków, w formie zdalnej. Zajęcia w małych grupach, mogą odbyć się w formie bezpośredniej, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, przewidzianego przez obowiązujące przepisy i przy deklaracji uczestników, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, po jednoczesnym zapoznaniu się z regulaminem przedstawionym przez WTTS jako Organizatora. Ostateczne decyzje o formie przeprowadzenia takich zajęć należą do prowadzących dane zajęcia. Aktualne zasady bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) w zakładce: Koronawirus: informacje i zalecenia.
 • Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Helma Stierlina (12.03.1926-09.09.2021), jednego z prekursorów i propagatorów terapii rodzin w obszarze niemieckojęzycznym, który zainicjował w niej przejście od myśli psychoanalitycznej do teorii systemów. Był cieszącym się międzynarodowym uznaniem psychiatrą, systemowym terapeutą rodzin i psychoanalitykiem. W latach 1974-1991 pełnił rolę kierownika instytutu Wydziału Podstawowych Badań Psychoanalitycznych w Klinice Psychosomatyki na Uniwersytecie w Heidelbergu i to za jego właśnie sprawą, instytut ten rozszerzył swoją nazwę o terapię rodzin i stał się jednym z najważniejszych europejskich ośrodków propagujących myśl systemową. Jego publikacje naukowe oraz książki, zostały przetłumaczone na 12 języków. W Polsce ukazały się dwie pozycje, których był współautorem: Słownik terapii rodzin oraz Pierwszy wywiad z rodziną.Helm Stierlin nigdy nie był naszym  gościem w Poznaniu, ale wielu jego bezpośrednich uczniów wspierało rozwój terapii systemowej prowadząc od lat 90-tych zajęcia dla Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 • Uwaga: zmiana terminów pierwszych dwóch zjazdów Kursu Podstawowego Terapii Systemowej KP05/2021 w Poznaniu. Więcej...
 • Drodzy Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
  wciąż jesteśmy przytłoczeni wiadomością o śmierci Jerzego Jakubowskiego.
  Pandemia uniemożliwiła osobisty udział przedstawicieli WTTS na ceremonii pogrzebowej.
  Sercem i myślą chcemy być jednak razem w tych trudnych dniach zarówno ze sobą nawzajem jak z bliskimi Jerzego.
  Chcemy go jak najlepiej uczcić, bo słowo pożegnać nie chce mi przejść przez gardło.
  Na pogrzeb zostały przesłane kwiaty ze słowami Z wdzięcznością i miłością przyjaciele z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii
  Systemowej.
  Wiele i wielu z nas pracuje jutro w godzinach Mszy św. i ceremonii pochówku, dlatego chcę Was Wszystkich zaprosić do zjednoczenia się w myśli o Jerzym jutro, czyli 8 czerwca o godzinie 12.00. Kto będzie mógł i chciał proszę, by zatrzymał się na chwilę.
  Tak wiele mu zawdzięczamy...
  Marcelina Ptak
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Zapraszamy do podzielenia się swoim wspomnieniem, relacją, doświadczeniem z Jerzym Jakubowskim. Można wpisać się do Pożegnalnej Księgi Wspomnień pod następującym adresem >>>
  (hasło dostępu można uzyskać kontaktując się z  sekretariatem WTTS)
 • Z niewypowiedzianym żalem zawiadamiamy, że nasz ukochany nauczyciel i przyjaciel Jerzy Jakubowski nie żyje. Łączymy się w smutku z rodziną i przyjaciółmi Jerzego. Był niezwykłym człowiekiem.  Życzliwym i serdecznym a jednocześnie tak przenikliwie i precyzyjnie wyrażającym swoje myśli. Był inicjatorem i współprowadził pierwszy kurs terapii systemowej w 1991 roku w Poznaniu. Za jego namową wielu wspaniałych prelegentów z Niemiec i innych krajów przyjechało do Polski, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez te wszystkie lata rozpalał i podsycał naszą fascynację terapią systemową. Podczas niezliczonych warsztatów, spotkań, dyskusji i żartów zapraszał słuchaczy, aby wyszli poza stare sposoby myślenia. Nęcił, aby przekroczyć próg i uwierzyć, że żyjemy w takiej rzeczywistości, jaką sobie stworzymy. Miał jeszcze wiele wspaniałych pomysłów, które planowaliśmy razem zrealizować.

  Jerzy, tak wiele tematów uzgadnialiśmy...  A tego jednego nie... 
  Możemy się nie zgodzić?  Możemy nie pozwolić Ci odejść?

  Marcelina Ptak
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej
 • W dniu 29.03.2021 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WTTS został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Więcej... 
 • W mailu do Kierowników oraz Koordynatorów całościowych kursów psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, PTP przypomina o obowiązku zapisu do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP osób, które rozpoczynają całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii. Więcej...
 • Z wielką przyjemnością publikujemy na naszej stronie internetowej poradnik dla psychoterapeutów - Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Jest on odpowiedzią terapeutów traumy na aktualną sytuację. Tworząc ten pomocnik dzielą się swoją wiedzą z pedagogiki traumy, mając nadzieję, że w ten sposób mogą wesprzeć Wspierających. W imieniu Zarządu chcielibyśmy bardzo podziękować Członkom naszego Towarzystwa: Robertowi Adamczykowi, Aleksandrze Gronowskiej, Annie Groth, Małgorzacie Kulczyńskiej-Maciejewskiej, Joannie Kunstman, Elizie Lis, Krystynie Ochwat, Marcie Porwan Śramkowski oraz Marcie Turzy za ich pracę a Marii Kasprowicz za opiekę merytoryczną. Pomocnik do pobrania...
 • Uwaga!!! Na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ukazał się komunikat dotyczący zaleceń związanych z pracą terapeuty i pracą superwizora oraz zaleceń dotyczących społecznej służby psychoterapeutów. Zobacz treść komnikatu...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...