Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

Nowości

2 maja 2023

2 maja 2023

Informujemy, że dnia 24.05.2023 roku o godzinie 09.00, odbędzie się Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie stacjonarnym i on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 17.05.2023 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Walne zebranie odbędzie się w Ranczo w Dolinie, Dąbrówka Kościelna 20, 62-280 Kiszkowo, Polska. Osoby uczestniczące online będą musiały w ciągu 5 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Składowej 4/piętro 1 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS. 

Informujemy, że dnia 30.01.2023 roku o godzinie 19:30, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie Online (platforma Zoom). Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 23.01.2023 roku o informację protwierdzącą obecności na maila wtts@wtts.edu.pl.

20.12.2022

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Programem na rok 2023!

14.12.2022

Szanowni Członkowie WTTS,

 
przesyłamy WZÓR UWAG w sprawie projektu rozporządzenia MZ. Jest to wzór wypracowany na forum wielu organizacji psychoterapeutycznych (m.in. SNPPTP, SNTRPTP, PRP), który Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej rekomenduje do wykorzystania.

 1. Należy pobrać plik WZORU. W miejscach zaznaczonych żółtym kolorem należy wpisać swoje imię i nazwisko.
 2. Utwórzony plik należy zapisać jako dokument PDF.
 3. Utworzony plik PDF należy podpisać elektronicznie przez ePUAP (Jak to zrobić?link do podpisu)
 4. Oba pliki (podpisany elektronicznie plik PDF oraz plik w formie umożliwiającej edytowanie tekstu np. dox) należy przesłać na adres k.gortat@mz.gov.pl

Można także wysłać komentarz do projektu za pośrednictwem fomularza: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366002/komentarz  Jako treść komentarza sugerujemy wpisać: „Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Zachęcamy również do udostępniania pliku innym osobom, które także mogą go przesłać do Ministerstwa Zdrowia.
Termin wysyłania uwag: 15 grudnia br.
 
Z pozdrowieniami
Zarząd WTTS

8 grudnia 2022

Drodzy Członkowie Nadzwyczajni, w związku z falą niepokoju jaka dotknęła wielu z Was chcielibyśmy zapewnić, że obecna sytuacja jest dynamiczna ale nie ma powodów do niepokoju.

Kierownikiem kursów atestowanych przez PTP przez wiele lat był Jerzy Jakubowski. Jego śmierć wymusza na nas znalezienie innej osoby na jego miejsce.  Aktualnie trwają rozmowy na temat nowego kierownika merytorycznego kursu. Jest to warunek konieczny atestacji.

Osoby zatrudnione w NFZ nie obowiązuje szkolenie wymagające atestacji innej niż WTTS jednostki szkolącej (np. PTP) a tylko, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kryteria wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Dz.U. 2019 r poz. 1285 oraz zmiana Dz.U. 2021, poz. 2400

Zatem wszystkie osoby realizujące szkolenie zmierzające do uzyskania Certyfikatu wg Ministra Zdrowia w WTTS spełniają warunki potrzebne przy zatrudnieniu w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach prywatnych.

Zarząd WTTS

Dz.U. 2019 r poz. 1285 oraz zmiana Dz.U. 2021, poz. 2400

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001285/O/D20191285.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002400/O/D20212400.pdf

25 listopada 2022

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS), kierując się troską o wysoką jakość szkoleń i możliwość bezpiecznego wykonywania zawodu psychoterapeuty, zajmuje stanowisko, że zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia regulacja zawodu psychoterapeuty w postaci rozporządzenia o wprowadzeniu nowej dziedziny specjalizacji „psychoterapia” (MZ 1416) jest sprzeczna z interesem zarówno psychoterapeutów jak i ich pacjentów.
Jako Towarzystwo, pozostajemy uważnymi obserwatorami i aktywnymi uczestnikami trwającej obecnie dyskusji. Nasze stanowisko jest zbieżne z przedstawianym przez wiele Towarzystw, między innymi Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPPTP), Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNTRPTP), Polską Radę Psychoterapii (PRP).

O dalszych postanowieniach będziemy informować na bieżąco.

Zarząd WTTS

UWAGA: Czas konsultacji społecznych projektu (MZ 1416) został wydłużony i będą one trwały do 15.12.2022


20 listopada 2022

 
Został ustalony termin Egzaminu do Certyfikatu psychoterapeuty systemowego zgodny z wymogami Ministra Zdrowia, spełniającego warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Dz.U. 2019 r poz. 1285 oraz zmiana Dz.U. 2021, poz. 2400 (tzw. rozporządzenie koszykowe).

W celu zgłoszenia swojej chęci przystąpienia do egzaminu, należy kontaktować się z Superwizorem Rekomendującym.


10 listopada 2022


 • Drodzy Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej,
  chcieliśmy poinformować Was, że Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej, a także nasze grono Nauczycieli i Superwizorów, planuje wziąć aktywny udział zarówno w dyskusjach na temat projektu MZ 1416 dotyczącego Rozporządzenia otwarcia specjalizacji z psychoterapii, jak i w związanych z tym Rozporządzeniem konsultacjach społecznych.
  Reprezentant Zarządu WTTS będzie również obecny na spotkaniu, które odbędzie się w Warszawie 13 listopada 2022: Narada psychoterapeutów. Ogólnopolskie spotkanie o regulacji zawodu.
  Osoby zainteresowane udziałem w tym spotkaniu w trybie hybrydowym, w jego transmisji live i będą miały możliwość zabrania głosu na czacie, zadawania pytań, podzielenia się refleksjami i komentarzami. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja miejsca na takim spotkaniu na: https://naradapsychoterapeutow.gridaly.com/info
  Zarząd WTTS
  Marcelina Ptak
  Mateusz Wyderka
  Robert Adamczyk

9 czerwca 2022


Drogie osoby znające PEP i posługujące się tą metodą,
wojna w Ukrainie powoduje ogromne cierpienie na wielu płaszczyznach, wielu ludzi doznało traumy lub przynajmniej wielkiego stresu z powodu przemocy fizycznej czy psychicznej, i nawet jeśli oni sami w tej chwili są już może bezpieczni, to ich przyjaciołom, rodzinie i znajomym nadal grozi wielkie niebezpieczeństwo. Wielokrotnie słyszeliśmy od osób pomagających i przesyłających informacje z Ukrainy, że ich to także obciąża psychicznie. 

Dla tych wszystkich ludzi Akcja INNEN-LEBEN.ORG (Sabine Ebersberger i Michael Bohne) przygotowała kilka narzędzi do samopomocy emocjonalnej, które zostały przetłumaczone na pięć języków. W tym miejscu chcemy z całego serca podziękować wszystkim pomagającym, tłumaczkom i tłumaczom oraz osobom odpowiedzialnym za tworzenie sieci kontaktów. Oczywiście wszyscy pracowali nad tym projektem nieodpłatnie. 

Na stronie INNEN-LEBEN.ORG można zatem znaleźć tablice PEP do samopomocy emocjonalnej poprzez klepanie (tapping) oraz do wzmacniania siebie, pomocne zdania siły i mocy, a także zestaw kart ze zdaniami wzmacniającymi, oraz, co nie mniej ważne, sztuczki PEP dla dzieci.  A to wszystko w kilku językach.

Na stronie INNEN-LEBEN.ORG są zatem dostępne następujące materiały:

 • „Zestaw kart ze zdaniami wzmacniającymi“ w pięciu językach (DE; UA; RU; PL https://www.innen-leben.org/krieg_start_pl/ ; EN), 
 • „Przewodnik samopomocy emocjonalnej na czas kryzysu i wojny“ w trzech językach (DE, UA, PL https://www.innen-leben.org/krieg_start_pl/ ),
 • sztuczki PEP dla dzieci „Silny jak niedźwiedź i odważny jak lew“ w wersjach dwujęzycznych (UA-DE i RU-DE) oraz 
 • filmik Benjamina Hinza do wspólnego wykonywania PEP.

Tą informacją możesz oczywiście podzielić się z innymi. 

Pozdrawiamy z ufnością w tych bezprzykładnych i niełatwych czasach

Sabine i Michael

INNEN-LEBEN: Akcja społeczna na rzecz samopomocy emocjonalnej w bezprzykładnych czasach na: www.innen-leben.org

04 maja 2022


 • Informujemy, że dnia 25.05.2022 roku o godzinie 09.00, odbędzie się Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie stacjonarnym i on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 18.05.2022 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Walne zebranie odbędzie się w Centrum Hipiki Jaszkowo 16, 63 112 Brodnica, Polska. Osoby uczestniczące online będą musiały w ciągu 5 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Marcelińskiej 62B/19 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS.

10 grudnia 2021


 • Z przyjemnością chcielibyśmy Was poinformować o ukazaniu się programu na rok 2022. 
 • Drodzy Członkowie WTTS
  Chcielibyśmy Was poinformować, że programie 2022/2023 nad którym intensywnie pracujemy od kilku miesięcy, znajdziecie kilka istotnych zmian. Chcemy już teraz z przyjemnością powiadomić, że znacząco poszerzy się liczba grup superwizyjnych. Jest to związane z wprowadzeniem do naszego zespołu kilku Superwizorów Aplikantów. Mogliście ich poznawać na różnych zajęciach w roli aktywnych obserwatorów lub współprowadzących. Wiemy, że możliwość superwizowania swojej pracy jest kluczowa dla rozwoju terapeutów i mamy nadzieję, że przyszły program to umożliwi.
  Chcemy również poinformować, że zmianie ulegną ceny niektórych zajęć. Od wielu lat stawki WTTS pozostawały zamrożone, co nie przystawało do obecnego rynku pracy i terapii. Zmianie ulegają opłaty za godzinę szkoleniową superwizji indywidualnej - 210.00 PLN. Koszt 1 godziny szkoleniowej superwizji grupowej wzrośnie z 25.00 PLN na 30.00PLN. Podobnie z zajęciami Doświadczeń własnych.
  Dodatkowo ulega podwyższeniu od nowego roku roczna składka członkowska z 40.00 PLN na 60.00 PLN.
  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz Kurs Zaawansowany. Wcześniej WTTS organizował naprzemiennie 2 i 4 kursy co roku. Od nowego programu wystartują 4 takie kursy w każdym roku. Stanowi to duże wyzwanie organizacyjne, ale wiemy jak to jest ważne na drodze do różnych certyfikatów o które się staracie. Trwają również prace, aby uruchomić kolejną edycję Kursu Atestowanego. Termin rozpoczęcia planujemy na początek 2023 roku.
  Przy okazji serdecznie pozdrawiamy i życzymy wiele zdrowia w czasie pandemii
  Marcelina Ptak
  Robert Adamczyk
  Mateusz Wyderka
  Zarząd WTTS
 • Decyzją Zarządu, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wszystkie szkolenia aż do odwołania, będą realizowane w formie, która umożliwia ich przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Zajęcia w większych grupach szkoleniowych odbywać się będą nadal bez wyjątków w formie zdalnej.  Zajęcia w małych grupach, mogą odbyć się w formie bezpośredniej, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego, przewidzianego przez obowiązujące przepisy i przy deklaracji uczestników, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, po jednoczesnym zapoznaniu się z regulaminem przedstawionym przez WTTS jako Organizatora. Ostateczne decyzje o formie przeprowadzenia takich zajęć, należą do prowadzących dane zajęcia. Aktualne zasady bezpieczeństwa zamieszczone są na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) w zakładce: Koronawirus: informacje i zalecenia.

24 lutego 2022


 • Drodzy Członkowie WTTS,
  jesteśmy wstrząśnięci obrazami z Ukrainy. Gniew miesza się z bezsilnością i współczuciem. Drodzy Przyjaciele z Ukrainy,
  mamy nadzieję, że w tych trudnych chwilach Wy i Wasze rodziny pozostajecie bezpieczni.
  Jeśli możemy coś uczynić, jakkolwiek pomóc, wesprzeć - prosimy, dajcie znać.
  Pozdrawiam serdecznie
  Prezes Marcelina Ptak
  WTTS

18 października 2021


 • Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Helma Stierlina (12.03.1926-09.09.2021), jednego z prekursorów i propagatorów terapii rodzin w obszarze niemieckojęzycznym, który zainicjował w niej przejście od myśli psychoanalitycznej do teorii systemów. Był cieszącym się międzynarodowym uznaniem psychiatrą, systemowym terapeutą rodzin i psychoanalitykiem. W latach 1974-1991 pełnił rolę kierownika instytutu Wydziału Podstawowych Badań Psychoanalitycznych w Klinice Psychosomatyki na Uniwersytecie w Heidelbergu i to za jego właśnie sprawą, instytut ten rozszerzył swoją nazwę o terapię rodzin i stał się jednym z najważniejszych europejskich ośrodków propagujących myśl systemową. Jego publikacje naukowe oraz książki, zostały przetłumaczone na 12 języków. W Polsce ukazały się dwie pozycje, których był współautorem: Słownik terapii rodzin oraz Pierwszy wywiad z rodziną. Helm Stierlin nigdy nie był naszym  gościem w Poznaniu, ale wielu jego bezpośrednich uczniów wspierało rozwój terapii systemowej prowadząc od lat 90-tych zajęcia dla Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 • Uwaga: zmiana terminów pierwszych dwóch zjazdów Kursu Podstawowego Terapii Systemowej KP05/2021 w Poznaniu. Więcej...
 • Drodzy Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
  wciąż jesteśmy przytłoczeni wiadomością o śmierci Jerzego Jakubowskiego.
  Pandemia uniemożliwiła osobisty udział przedstawicieli WTTS na ceremonii pogrzebowej.
  Sercem i myślą chcemy być jednak razem w tych trudnych dniach zarówno ze sobą nawzajem jak z bliskimi Jerzego.
  Chcemy go jak najlepiej uczcić, bo słowo pożegnać nie chce mi przejść przez gardło.
  Na pogrzeb zostały przesłane kwiaty ze słowami Z wdzięcznością i miłością przyjaciele z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii
  Systemowej.
  Wiele i wielu z nas pracuje jutro w godzinach Mszy św. i ceremonii pochówku, dlatego chcę Was Wszystkich zaprosić do zjednoczenia się w myśli o Jerzym jutro, czyli 8 czerwca o godzinie 12.00. Kto będzie mógł i chciał proszę, by zatrzymał się na chwilę.
  Tak wiele mu zawdzięczamy...
  Marcelina Ptak
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Zapraszamy do podzielenia się swoim wspomnieniem, relacją, doświadczeniem z Jerzym Jakubowskim. Można wpisać się do Pożegnalnej Księgi Wspomnień pod następującym adresem >>>
  (hasło dostępu można uzyskać kontaktując się z  sekretariatem WTTS)
 • Z niewypowiedzianym żalem zawiadamiamy, że nasz ukochany nauczyciel i przyjaciel Jerzy Jakubowski nie żyje. Łączymy się w smutku z rodziną i przyjaciółmi Jerzego. Był niezwykłym człowiekiem.  Życzliwym i serdecznym a jednocześnie tak przenikliwie i precyzyjnie wyrażającym swoje myśli. Był inicjatorem i współprowadził pierwszy kurs terapii systemowej w 1991 roku w Poznaniu. Za jego namową wielu wspaniałych prelegentów z Niemiec i innych krajów przyjechało do Polski, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez te wszystkie lata rozpalał i podsycał naszą fascynację terapią systemową. Podczas niezliczonych warsztatów, spotkań, dyskusji i żartów zapraszał słuchaczy, aby wyszli poza stare sposoby myślenia. Nęcił, aby przekroczyć próg i uwierzyć, że żyjemy w takiej rzeczywistości, jaką sobie stworzymy. Miał jeszcze wiele wspaniałych pomysłów, które planowaliśmy razem zrealizować.

  Jerzy, tak wiele tematów uzgadnialiśmy...  A tego jednego nie... 
  Możemy się nie zgodzić?  Możemy nie pozwolić Ci odejść?

  Marcelina Ptak
  Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej

 • W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej
 • W mailu do Kierowników oraz Koordynatorów całościowych kursów psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, PTP przypomina o obowiązku zapisu do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP osób, które rozpoczynają całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii. Od 01.09.2022 roku do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP będą dopuszczone jedynie osoby będące członkami jednej z tych Sekcji od minimum 4 lat. Wszelkie informacje dotyczące procedury zapisu do Sekcji oraz potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej PTP >>>
 • Z wielką przyjemnością publikujemy na naszej stronie internetowej poradnik dla psychoterapeutów - Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Jest on odpowiedzią terapeutów traumy na aktualną sytuację. Tworząc ten pomocnik dzielą się swoją wiedzą z pedagogiki traumy, mając nadzieję, że w ten sposób mogą wesprzeć Wspierających. W imieniu Zarządu chcielibyśmy bardzo podziękować Członkom naszego Towarzystwa: Robertowi Adamczykowi, Aleksandrze Gronowskiej, Annie Groth, Małgorzacie Kulczyńskiej-Maciejewskiej, Joannie Kunstman, Elizie Lis, Krystynie Ochwat, Marcie Porwan Śramkowski oraz Marcie Turzy za ich pracę a Marii Kasprowicz za opiekę merytoryczną. Pomocnik do pobrania...
 • Uwaga!!! Na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ukazał się komunikat dotyczący zaleceń związanych z pracą terapeuty i pracą superwizora oraz zaleceń dotyczących społecznej służby psychoterapeutów. Zobacz tekst komunikatu...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

07 czerwca 2021

 • Informujemy, że dnia 28.06.2021 roku o godzinie 10.00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 19.06.2021 roku o informację zwrotną –potwierdzenie swojej obecności.

01 kwietnia 2021

 • W dniu 29.03.2021 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WTTS został wybrany nowy Zarząd naszego Towarzystwa w składzie: Marcelina Ptak - Prezes Zarządu WTTS, Mateusz Wyderka - Skarbnik WTTS, Robert Adamczyk - Sekretarz WTTS. Podczas tego Walnego Zebrania wyłoniona została także Komisja Rewizyjna w częściowo nowym składzie: Małgorzata Szymanowska, Maria Kasprowicz oraz Marta Porwan-Śramkowski. List otwarty: Zmiana, stabilizacja, zmiana, stabilizacja… systemowy panta rhei >>>
 • Nowy program 2021 / 2022.  Więcej...

29 marca 2021

 • Informujemy, że dnia 19.04.2021 roku o godzinie 19.00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 10.04.2021 roku o informację zwrotną –potwierdzenie swojej obecności. Zebranie będzie poświęcone głównie zmianom w Statucie WTTS.  

08 marca 2021

 • Informujemy, że dnia 29.03.2021 roku o godzinie 18.00, odbędzie się Sprawozdawcze i Wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 20.03.2021 roku o informację zwrotną –potwierdzenie swojej obecności. Informujemy również, iż w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami konieczne będzie w ciągu 7 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Marcelińskiej 62B/19 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS.