Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

Nowości

04 maja 2021

 • W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej
 • Informujemy, że dnia 25.05.2021 roku o godzinie 10.00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 15.05.2021 roku o informację zwrotną –potwierdzenie swojej obecności.
 • W mailu do Kierowników oraz Koordynatorów całościowych kursów psychoterapii atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, PTP przypomina o obowiązku zapisu do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP osób, które rozpoczynają całościowe szkolenia z zakresu psychoterapii. Od 01.09.2022 roku do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP będą dopuszczone jedynie osoby będące członkami jednej z tych Sekcji od minimum 4 lat. Wszelkie informacje dotyczące procedury zapisu do Sekcji oraz potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej PTP >>>
 • Z wielką przyjemnością publikujemy na naszej stronie internetowej poradnik dla psychoterapeutów - Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Jest on odpowiedzią terapeutów traumy na aktualną sytuację. Tworząc ten pomocnik dzielą się swoją wiedzą z pedagogiki traumy, mając nadzieję, że w ten sposób mogą wesprzeć Wspierających. W imieniu Zarządu chcielibyśmy bardzo podziękować Członkom naszego Towarzystwa: Robertowi Adamczykowi, Aleksandrze Gronowskiej, Annie Groth, Małgorzacie Kulczyńskiej-Maciejewskiej, Joannie Kunstman, Elizie Lis, Krystynie Ochwat, Marcie Porwan Śramkowski oraz Marcie Turzy za ich pracę a Marii Kasprowicz za opiekę merytoryczną. Pomocnik do pobrania...
 • Uwaga!!! Na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ukazał się komunikat dotyczący zaleceń związanych z pracą terapeuty i pracą superwizora oraz zaleceń dotyczących społecznej służby psychoterapeutów. Zobacz tekst komunikatu...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

01 kwietnia 2021

 • W dniu 29.03.2021 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków WTTS został wybrany nowy Zarząd naszego Towarzystwa w składzie: Marcelina Ptak - Prezes Zarządu WTTS, Mateusz Wyderka - Skarbnik WTTS, Robert Adamczyk - Sekretarz WTTS. Podczas tego Walnego Zebrania wyłoniona została także Komisja Rewizyjna w częściowo nowym składzie: Małgorzata Szymanowska, Maria Kasprowicz oraz Marta Porwan-Śramkowski. List otwarty: Zmiana, stabilizacja, zmiana, stabilizacja… systemowy panta rhei >>>
 • Nowy program 2021 / 2022.  Więcej...

29 marca 2021

 • Informujemy, że dnia 19.04.2021 roku o godzinie 19.00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 10.04.2021 roku o informację zwrotną –potwierdzenie swojej obecności. Zebranie będzie poświęcone głównie zmianom w Statucie WTTS.  

08 marca 2021

 • Informujemy, że dnia 29.03.2021 roku o godzinie 18.00, odbędzie się Sprawozdawcze i Wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 20.03.2021 roku o informację zwrotną –potwierdzenie swojej obecności. Informujemy również, iż w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami konieczne będzie w ciągu 7 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Marcelińskiej 62B/19 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS.