Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

Nowości

16 czerwca 2019

 • Uwaga: w dniu 21 czerwca 2019 roku sekretariat WTTS będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
 • Uwaga: zmiana terminów kursów zaawansowanych KZ03/2019 i KZ04/2019 zjazd 5. Więcej...
 • Uwaga: zmiana terminu kursu atestowanego PTP ATS01/2018 Moduł Moduł - Zagadnienia etyczne w psychoterapii i Moduł - Teorie rozwoju człowieka i rodziny.  Węcej...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

23 kwietnia 2019

 • Informujemy, że dnia 23.05.2019 o godzinie 18.30 w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62B/19, odbędzie się sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 10.05.2019 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Marcelińskiej 62B/19 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową.

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej WTTS nt. przedstawionych sprawozdań
  5. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  2. Wolne głosy

16 marca 2019

 • Uwaga: zmiana terminów kursów zaawansowanych KZ01/2018 i KZ02/2018 zjazd 6 i 7. Więcej...

26 lutego 2019

 • Nowy program 2019/2020 jest już dostępny. Więcej...

21 lutego 2019

 • Uwaga: w dniach 22-24 lutego 2019 planowane są prace modernizacyjne poczty i strony internetowej. W związku z powyższym zostanie wyłączony formularz zgłoszeniowy. Istnieje też możliwość, że niektóre maile wysłane do WTTS w tym czasie mogą nie dotrzeć do nas. Prosimy mieć to na uwadze. Za utrudnienia przepraszamy