Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

2017

16 grudnia 2017

 • Nowy PROGRAM 2018/2019  Więcej...
 • W dniach 2-3 lutego 2018 odbędzie sę warsztat Michała Jasińskiego "Terapia koherencji i prokrastynacja". Członkowie Nadzwyczajni WTTS mogą skorzystać z 20% rabatu przy opłacie. Więcej informacji tutaj...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. Więcej...
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

28 października 2017

 • Uwaga: są jeszcze wolne miejsca na kolejną edycję szkolenia z zakresu pedagogiki traumy/doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy. Więcej...

19 lipca 2017

 • ZAPROSZENIE
  wykład otwarty Toma Levolda "Komunikacja afektywna a terapia systemowa" w dniu 07 września 2017 o godz. 18.00 w Centrum Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2, Poznań (sala nr 7).
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności. Jako potwierdzenie zostanie odesłane Państwu imienne zaproszenie. Wejście na wykład za okazaniem zaproszenia. Czas trwania wykładu około 2 godzin.
 • Uwaga: jeszcze w 2017 roku rusza kolejna edycja szkolenia z zakresu pedagogiki traumy/doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy. Więcej...

06 lipca 2017

20 czerwca 2017

 • 21 czerwca 2017 o godzinie 19.00 zapraszamy do siedziby WTTS na kolejne spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego. Tematem przewodnim tego spotkania będą techniki pracy używane w pracy terapeutycznej. Więcej...

28 marca 2017

 • Informujemy, że dnia 25.04.2017 o godzinie 19.30 w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 62B/19, odbędzie się sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki lokalowe prosimy do dnia 21.04.2017 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. W zależności od deklarowanej frekwencji zebranie odbędzie się przy ul. Marcelińskiej 62B/19 lub w innym miejscu o czym poinformujemy drogą mailową.

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej WTTS nt. przedstawionych sprawozdań
  5. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  2. Wolne głosy
 • Uwaga: w dniach 12-13 maja 2017 rusza nowa edycja Szkolenia seminaryjnego do Certyfikatu Superwizora SNP PTP. Są jeszcze wolne miejsca. Oferta skierowana do Superwizorów - Aplikantów PTP. Więcej...
 • Uwaga: ODWOŁANA Konferencja: Nauronauka dla klinicystów. Do czego potrzebna jest neuronauka psychoterapeucie. Zobacz list od Organizatorów...

17 lutego 2017

 • Uwaga: Najbliższe spotkanie Systemowego Klubu Dyskusyjnego zostało przeniesione na 08 marca 2017.
 • Uwaga: zmiany w terminach superwizji SUP20/2017 i SUP21/2017. Więcej...

30 stycznia 2017

 • 26 października 2016 rozpoczął swoją działalność Systemowy Klub Dyskusyjny. Zapraszamy zainteresowanych Członków WTTS do wymiany myśli, idei, doświadczeń. Spotkania odbywają się co drugi miesiąc w ostatnią środę przy ul. Marcelińskiej 62B/19, Poznań. Zainteresowanych prosimy o mailowe potwierdzenie swojej obecności. Najbliższe spotkanie planowane jest 22 lutego 2017!
 • W dniach 18-21 maja 2017 odbędzie się Konferencja: Nauronauka dla klinicystów. Do czego potrzebna jest neuronauka psychoterapeucie. Więcej...