Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

2006

17 paździenika 2006

 • UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca na Kurs Podstawowy Terapii Systemowej rozpoczynający się w grudniu w Szczecinie.
 • W listopadzie Forum (F03/2006) "Zastosowanie terapii systemowej w psychoterapii dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem leczenia szpitalnego młodocianych anorektyków". Zapraszamy! Wiecej...

06 października 2006

 • UWAGA! Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (KP09/2006) w Zielonej Górze oraz warsztat "Systemowa terapia indywidualna od kuchni" (WRT07/2006) zostały odwołane. Przepraszamy!
 • UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca na Kurs Podstawowy Terapii Systemowej rozpoczynający się w październiku w Bydgoszczy.

13 września 2006

 • UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca na Kurs Podstawowy Terapii Systemowej rozpoczynający się we wrześniu i październiku w Poznaniu.

04 maja 2006

 • W maju Forum (F02/2006) "Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych. Teoria i praktyka - ćwiczenia". Zapraszamy! Wiecej informacji...

04 kwietnia 2006

 • Są jeszcze wolne miejsca na rozpoczynający sie w kwietniu Kurs Podstawowy Terapii Systemowej KP05/2006. Wiecej informacji...

Styczeń / luty 2006

 • W dniach od 31.01 do 07.02.2006 w ramach współpracy z Saarlandzkim Towarzystwem Terapii Systemowej (SGST) przedstawicielki WTTS: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło oraz mgr Maria Kasprowicz przeprowadziły zajęcia doświadczeń własnych w ramach odbywającego się we Lwowie cyklu szkoleń związanych z kursem podstawowym terapii systemowej. Kurs organizowany jest przez wykładowców Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franko oraz Stowarzyszenie Lwowskie Centrum Pomocy Dzieciom z Autyzmem w kooperacji z SGST.

  Tematyka przeprowadzonych zajęć:
  "Okno, kuchnia, filar, fundament… czyli kim jestem dla rodziny"
  "Partner, dzieci, praca… czyli od czego zacząć dzień"