Nowości

Najświeższe  i najbardziej aktualne informacje związane z działalnością WTTS

2020

04 grudnia 2020

 • W związku z obowiązującym nadal czasem pandemii COVID-19 wszystkie formy szkolenia będą realizowane w formie dostosowanej do obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Może zdarzyć się, że zajęcia pierwotnie planowane jako realizowane w formie bezpośredniego kontaktu będą musiały odbyć się w całości lub w części jako zdalne. Są też zajęcia planowane z góry jako zdalne i w tej formie będą się odbywać niezależnie od sytuacji pandemicznej
 • Nowy program 2021 / 2022.  Więcej...
 • Z wielką przyjemnością publikujemy na naszej stronie internetowej poradnik dla psychoterapeutów - Latarnia. Pomoc dla pomagających w kryzysie COVID-19. Jest on odpowiedzią terapeutów traumy na aktualną sytuację. Tworząc ten pomocnik dzielą się swoją wiedzą z pedagogiki traumy, mając nadzieję, że w ten sposób mogą wesprzeć Wspierających. W imieniu Zarządu chcielibyśmy bardzo podziękować Członkom naszego Towarzystwa: Robertowi Adamczykowi, Aleksandrze Gronowskiej, Annie Groth, Małgorzacie Kulczyńskiej-Maciejewskiej, Joannie Kunstman, Elizie Lis, Krystynie Ochwat, Marcie Porwan Śramkowski oraz Marcie Turzy za ich pracę a Marii Kasprowicz za opiekę merytoryczną. Pomocnik do pobrania...
 • Uwaga!!! Na stronach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ukazał się komunikat dotyczący zaleceń związanych z pracą terapeuty i pracą superwizora oraz zaleceń dotyczących społecznej służby psychoterapeutów. Zobacz tekst komunikatu...
 • Od lutego 2008 szkolenie WTTS posiada atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2012 roku Polskie Towarzystwo Psychiatryczne atestowało program szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora SNP PTP, który od 2013 wzbogacił ofertę szkoleniową WTTS. 
 • Podczas V Europejskiego Kongresu Terapii Rodzin i Praktyki Systemowej CREATING FUTURES w Berlinie została podpisana Umowa o współpracy między Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej a niemieckim Towarzystwem Systemowym. Zobacz tekst dokumentu ...

06 października 2020

 • Informujemy, że dnia 29.10.2020 o godzinie 19.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Wyborcze WTTS. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić właściwe warunki prosimy do dnia 20.10.2020 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Zebranie odbędzie się w trybie on-line (platforma ZOOM).

  Plan zebrania:

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS ustępującego Zarządu WTTS
  4. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Elekcyjnego WTTS
  5. Głosowanie wyłaniąjące skład Zarządu Elekcyjnego WTTS
  6. Zgłaszanie kandydatur do Elekcyjnej Komisji Rewizyjnej WTTS (jeśli zaistnieje taka konieczność)
  7. Głosowanie wyłaniające skład Elekcyjnej Komisji Rewizyjnej WTTS (jeśli zaistnieje taka konieczność)
  8. Zgłaszanie kandydatur na Elekcyjnego Pełnomocnika WTTS (jeśli zaistnieje taka konieczność)
  9. Głosowanie wyłaniające Elekcyjnego Pełnomocnika WTTS (jeśli zaistnieje taka konieczność) 
  10. Wolne głosy
 • Zmiana terminów i prowadzącego w kursach zaawansowanych KZ03/2019 i KZ04/2019 zjazd 3, 5. Więcej...
 • Zmiana terminów i prowadzącego w kursach zaawansowanych KZ01/2020 i KZ02/2020 zjazd 2. Więcej...

10 września 2020

 • Uwaga!!! Informujemy, że od 16 września 2020 roku zostaje wprowadzona możliwość realizowania zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu. Rekomendowane są nadal zajęcia w trybie zdalnym. W sytuacji gdy uczestnicy i prowadzący nie będą widzieć innej możliwości dopuszcza się formę zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu jednak z zachowaniem wszelakich obowiązujących norm sanitarno-epidemiologicznych a także Regulaminu dotyczącego szczególnych warunków organizacji pracy podczas zajęć w bezpośrednim kontakcie organizowanych przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS), związanego z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu COVID-19 z dnia 5 września 2020 roku. Zobacz tekst Regulaminu... 
  Wyjątek stanowią zajęcia Kursów Zaawansowanych Psychoterapii Systemowej, Kurs Atestowany ATS01/2018 oraz szkolenia prowadzone przez zagranicznych nauczycieli - te nadal będą realizowane w zasadnicznej większości w trybie zdalnym.
 • Informujemy, że dnia 28.09.2020 o godzinie 16.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line na platformie ZOOM. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić dostęp, prosimy do dnia 10.09.2020 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności

  Plan zebrania:

  1. Powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Rozpatrzenie wniosku o przyjecie w poczet Człoków Rzeczywistych jednego z Członków Nadzwyczajnych WTTS
  4. Wolne głosy
  5. Koniec zebrania
 • Kolejna edycja szkolenia: Systemowo integracyjna pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne ukierunkowane na traumę – Pedagogika traumy (wrzesień 2020 – kwiecień 2021).  Więcej...

09 lipca 2020

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o dalszym przedłużeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń w formie face to face od 12 marca 2020 roku do 15 września 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że w tym czasie będą dalej realizowane on-line zajęcia superwizyjne grupowe i indywidualne oraz zajęcia ATS01/2018 a także Kursy Podstawowe, Zaawansowane.

30 maja 2020

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o dalszym przedłużeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 20 czerwca 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że w czerwcu będą dalej realizowane on-line zajęcia superwizyjne grupowe i indywidualne oraz zajęcia ATS01/2018 a także Kursy Podstawowe i Zaawansowane. 
 • Zmiana terminu kursu atestowanego PTP ATS01/2018 Moduł Moduł - Zagadnienia etyczne w psychoterapii i Moduł - Teorie rozwoju człowieka i rodziny.  Więcej...

23 maja 2020

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o dalszym przedłużeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 31 maja 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że w maju będą dalej realizowane on-line zajęcia superwizyjne grupowe i indywidualne oraz zajęcia ATS01/2018 jak również CURRICULUM03/2019 a także Kursy Zaawansowane KZ01/2019 i KZ02/2019. Stopniowo będzie wzrastać ilość proponowanych szkoleń on-line o czym będziemy na bieżąco informować.

30 kwietnia 2020

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o dalszym przedłużeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 15 maja 2020 roku. Jednocześnie informujemy, że w maju będą dalej realizowane on-line zajęcia superwizyjne grupowe i indywidualne oraz zajęcia ATS01/2018 (w całości lub przynajmniej częściowo) jak również CURRICULUM03/2019. Stopniowo będzie wzrastać ilość proponowanych szkoleń on-line o czym będziemy na bieżąco informować.

29 kwietnia 2020

 • Informujemy, że dnia 20.05.2020 roku o godzinie 18.00, odbędzie się sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie WTTS w trybie on-line. 

  Zgodnie ze Statutem WTTS §21, pkt. 1, ust. f, Członkowie Nadzwyczajni WTTS posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach. W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość uczestniczenia, prosimy do dnia 10.05.2020 roku o informację zwrotną – potwierdzenie swojej obecności. Informujemy również, iż w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami konieczne będzie w ciągu 7 dni od zebrania podpisać listę obecności, która będzie wyłożona w siedzibie przy ul. Marcelińskiej 62B/19 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem administracyjnym WTTS. 

  Plan zebrania:

  Część I – Członkowie Nadzwyczajni i Rzeczywiści WTTS

  1. Nawiązanie połączenia, powitanie, lista obecności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej WTTS nt. przedstawionych sprawozdań
  5. Wolne głosy

  Część II – Członkowie Rzeczywiści WTTS

  1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności statutowej WTTS
  2. Wolne głosy

10 kwietnia 2020

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o dalszym przedłżeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Zachowując daleko idące środki ostrożności oraz wychodząc naprzeciw wszystkim tym uczestnikom zaniepokojonym obecną sytuacją, szkolenia WTTS które zostały zaplanowane w tym terminie zostaną przeniesione w czasie. Dokładne informacje podamy później. Życzymy nam wszystkim zdrowa oraz jak najszybszej poprawy sytuacji.

19 marca 2020

 • Uwaga!!! W związku z utrzymującą się sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o przedłżeniu okresu zawieszenia organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku. W związku z informacjami o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych w Polsce, zachowując daleko idące środki ostrożności oraz wychodząc naprzeciw wszystkim tym uczestnikom zaniepokojonym obecną sytuacją, szkolenia WTTS które zostały zaplanowane w tym terminie zostaną przeniesione w czasie. Dokładne informacje podamy później. Życzymy nam wszystkim zdrowa oraz jak najszybszej poprawy sytuacji.
 • UWAGA!!!  W związku z trudną sytuacją wynikająca z pandemii COVID-19, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej włącza się w działania pomocowe dla osób doświadczających jej negatywnych skutków. Mamy tu na myśli zarówno osoby zaangażowane w szeroko pojęte działania pomocowe, jak i osoby dotknięte pośrednio bądź bezpośrednio skutkami pandemii. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich członków WTTS, chcących przyłączyć się do naszych działań.
  Jednym z naszych pomysłów jest zaproszenie członków WTTS do zaoferowania indywidualnych, doraźnych konsultacji pro bono za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (telefon, Skype, Hangouts itp.) w przedmiocie związanym z szeroko rozumianymi skutkami pandemii.
  Osoby, które chcą zaoferować swoją dyspozycyjność prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy WTTS i podanie następujących informacji: imię i nazwisko, data i godzina dyspozycyjności oraz dane do kontaktu (telefon, Skype, Hangouts itp.). Powyższe informacje będą umieszczane sukcesywnie na stronie WTTS.

12 marca 2020

 • Uwaga!!! W związku z wyjątkową sytuacją związaną z koronawirusem w Polsce i na świecie, Zarząd WTTS podjął decyzję o zawieszeniu organizowanych szkoleń od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku. W związku z informacjami o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych w Polsce, zachowując daleko idące środki ostrożności oraz wychodząc naprzeciw wszystkim tym uczestnikom zaniepokojonym obecną sytuacją, szkolenia WTTS które zostały zaplanowane w tym terminie zostaną przeniesione w czasie. Dokładne informacje podamy później. Życzymy nam wszystkim zdrowa oraz jak najszybszej poprawy sytuacji.

06 lutego 2020

 • W styczniu 2020 roku ukazała się książka pod nakową redakcją Anny Gulczyńskiej i Igora Rotberga zatytułowana „Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania”. 

  Pozycja ta zawiera artykuły dotyczące trzech ponowoczesnych modeli pomagania: systemowego, narracyjnego oraz skoncentrowanego na rozwiązaniach. Autorzy przybliżają czytelnikowi obszary, perspektywy, ewolucję i przełożenie na praktykę podejść postmodernistycznych, a także zadają sobie pytania o ograniczenia stosowanych metod. Książka stanowi rzetelne źródło wiadomości na temat opisywanego obszaru. Napisana jest w sposób jasny i przystępny. Lektura jest przeznaczona dla osób zajmujących się zawodowo terapią, pomaganiem, wsparciem, ponieważ jej treść będzie przydatna tak w nabyciu wiedzy, jak i jej odświeżeniu czy uporządkowaniu. Publikacja stanowi też niezbędną pozycję dla osób kształcących się – szczególnie w zakresie terapii systemowej, narracyjnej i skoncentrowanej na rozwiązaniach.
  Autorami poszczególnych rozdziałów są: Danilo Moggia, Kurt Ludewig, Anna Gulczyńska, Robert Adamczyk, Agnieszka Remlinger-Molenda, Szymon Chrząstowski, Maria Kasprowicz, Igor Rotberg, Geert Lefevere, Ewa Majchrowska, Jacek Lelonkiewicz. Przedmowę napisał prof. Bogdan de Barbaro, recenzję - prof. Agnieszka Słopień. 
  Rozdziały zagranicznych autorów przetłumaczyły Maria Mikołajczak i Aleksandra Pawełczak.