Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Atestowany ATS 01/2018

Harmonogram na 2018 / 2019 / 2020

30 maja 2018 - ostateczny termin nadsyłania dokumentacji drogą pocztową (decyduje data wpłynięcia dokumentów do WTTS)
czerwiec 2018 - rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna
30 czerwca 2018 - ogłoszenie wyników rekrutacji, rozesłanie informacji do wszystkich zgłoszonych wraz z umową i przewodnikiem uczestnika
do 20 sierpnia 2018 - odesłanie podpisanych umów przez uczestników do WTTS

ZJAZD I

Termin: 22-26 września 2018
TematModuł - Trening interpersonalny w konwencji systemowej
Prowadzącymgr Maria Kasprowicz (WTTS), mgr Agnieszka Bleja (PTP)
Koszt szkolenia:

 • 1875,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 1500,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed pierwszym spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: miejsce szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie

ZJAZD II

Termin: 12-14 paździrnika 2018
TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część I) 
Prowadzącymgr Kazimierz Bierzyński
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD III

Termin: 16-18 listopada 2018
TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część II) 
Prowadzącymgr Kazimierz Bierzyński
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD IV

Termin: 14-16 grudnia 2018
TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część III) 
Prowadzącymgr Kazimierz Bierzyński
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD V

Termin: 26-28 stycznia 2019
TematModuł - psychoterapia psychodynamiczna (część IV) 
Prowadzący:  dr Jerzy S. Jakubowski,  mgr Kazimierz Bierzyński
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD VI

Termin: 15-17 lutego 2019
TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część I)
Prowadzący: CTPB
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD VII

Termin:  08-10 marca 2019
TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część II)
Prowadzący: CTPB
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD VIII

Termin:  11-13 kwietnia 2019
TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część III)
Prowadzący: CTPB
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD IX

Termin: 30 maja - 01 czerwca 2019
TematModuł - psychoterapia behawioralno-poznawcza (część IV)
Prowadzącydr Jerzy S. Jakubowski (WTTS, SGST, PTP), CTPB
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD X

Termin: 15-17 maja 2020 (NOWY TERMIN)
Temat: Moduł - Zagadnienia etyczne w psychoterapii 
Prowadzącymgr Marcelina Ptak (WTTS)
Temat: Moduł - Teorie rozwoju człowieka i rodziny
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD XI

Termin: 11-13 października 2019
Temat: Moduł - psychoterapia ericksonowska (część I)
Prowadzący: Dorota Młynek-Nowaczyk (PIE)
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XII

Termin: 15-17 listopada 2019
TematModuł - psychoterapia ericksonowska (część II)
Prowadzący: Anna Janik (PIE)
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XIII

Termin: 06-08 grudnia 2019
TematModuł - psychoterapia ericksonowska (część III)
Prowadzący: Aleksandra Nowak (PIE)
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XIV

Termin: 23-25 stycznia 2020
TematModuł - psychoterapia ericksonowska (część IV)
Prowadzący: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP), Krzysztof Klajs (PIE)
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: PIE, ul. Mostowa 11, Poznań

ZJAZD XV

Termin: 21-23 lutego 2020
Temat: Moduł - psychopatologia, diagnoza nozologiczna 
Prowadzący: prof. dr hab. n.med. Agnieszka Słopień,  mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD XVI

Termin: 19-21 czerwca 2020 (NOWY TERMIN)
Temat: Moduł – Wybrane elementy wiedzy medycznej
Prowadzącydr hab. n.med. Dorota Łojko
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań

ZJAZD XVII

Termin: 20-22 listopada 2020 (NOWY TERMIN)
Temat:

Prowadzący: prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska 
Koszt szkolenia:

 • 750,00 PLN płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • dla członka nadzwyczajnego WTTS: 600,00 PLN  płatne na cztery tygodnie przed spotkaniem
 • wpłaty wyłącznie na adres i konto WTTS

Miejsce szkolenia: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań