Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty PTP

Podstawowe informacje o kursie

Kierownik naukowy kursu: dr Jerzy S. Jakubowski

Organizator kursu: Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

Rada naukowa: dr Kurt Ludewig, dr Jerzy S. Jakubowski

Rada programowa: dr Jerzy S. Jakubowski oraz Tomasz Basiński, Maria Kasprowicz, Marcelina Ptak, Danuta Suchecka-Zejden, Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Adresat: osoby będące członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub/i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin, z wykształceniem wyższym: psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach leczniczych, oświatowych i profilaktycznych, w których stosuje się psychoterapię.

Cel:

 1. Uzyskanie przez uczestników wykształcenia:
  • na poziomie zaawansowanym z zakresu terapii systemowej
  • na poziomie podstawowym z zakresu terapii behawioralno-poznawczej, ericksonowskiej i psychodynamicznej
 2. Przygotowanie uczestników do samodzielnego, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, prowadzenia systemowej psychoterapii indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej
 3. Rozszerzanie repertuaru terapeutycznych umiejętności uczestników bez zamykania się w ramach jednej szkoły terapeutycznej

Forma zajęć: wykład, warsztat szkoleniowy z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania (gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana informacja zwrotna, moderowane dyskusje, zastosowanie technik twórczego myślenia), demonstracja nagrań audiowizualnych, prezentacja własnych doświadczeń, analiza przypadków (case study).

Formy samokształcenia: studiowanie zalecanego piśmiennictwa, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, przygotowanie artykułów.

Organizacja szkolenia: Cały cykl spotkań realizowany jest w ciągu przynajmniej czterech. Zjazdy dwu lub trzy dniowe odbywają się raz w miesiącu z wyłączaniem okresu wakacji i świąt. Rekrutacja: kandydat składa zgłoszenie drogą elektroniczną lub pocztą wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumentację oraz przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną. Dokumentacja obejmuje:

 • podanie do Zarządu WTTS
 • dokument CV (zawierający zsumowany w tabelce godzinowy wykaz odbytych szkoleń)
 • skan dyplomu ukończenia uczelni wyższej z tytułem magistra i ewentualnych studiów podyplomowych
 • skan zaświadczeń wymaganych, ukończonych szkoleń, odbytych godzin superwizji i doświadczeń własnych
 • w sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia.

Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte o czym zostanie poinformowany mailowo zainteresowany.