Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09

Doświadczenia własne oznaczone symbolem DW09 prowadzi Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/01/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin:  27 stycznia 2023 roku

Temat: Kim jestem? Jest pytanie - są odpowiedzi.

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć: piątek 08.00 - 14.30 w tym 2 przerwy  15 minutowe

Opis:  Z jednej strony, postrzegamy siebie,  jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej, jako zmieniającą się w czasie i żyjącą w strumieniu następujących po sobie: interakcji, doświadczeń, sytuacji i wydarzeń. Identyfikujemy siebie - mamy tożsamość osobistą, społeczną, zawodową, preferowaną i …

A gdyby tak pobawić się, tworząc różne opowieści o sobie, dla siebie i dla Innych. Spojrzeć na nie jak na kolorowe szkiełka tworzące niezwykłe kompozycje, w znanym od setek lat kalejdoskopie optycznym. Pobudzić aktywność, wyobraźnię i refleksję autora. Patrzeć z ciekawością  przez „lusterka” i „soczewki”, by finalnie konstruować różne odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Zapraszam do twórczej zabawy.

Koszt: 400,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/02/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin: 10 lutego 2023 roku

Temat: Ciało - czego by chciało?

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć: piątek 08.00 - 14.30 w tym 2 przerwy  15 minutowe

Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach. Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.

Koszt: 400,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/03/2023 (ONLINE)

 Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin: 20 marca 2023 roku

Temat: Ciało – czego by chciało?

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć: poniedziałek 08.00 - 14.30 w tym 2 przerwy 15 minutowe

OPIS:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.

Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.

Koszt: 400,00 PLN 

Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 

 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                              

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/04/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych     

Termin:  31 marca 2023 roku

Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: 08.00-14.30 w tym dwie przerwy 15 minutowe

OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.

W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem

Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania

Koszt: 400,00 PLN 

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

        Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                          

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/05/2023 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych    

 Termin: 13-14 maja 2023 roku

 TEMAT: Zmiany, przemijanie i śmierć na finale.

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro lub platforma ZOOM

Godziny zajęć:

sobota 10.00 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa

niedziela 9.00 - 16.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa  

OPIS: Jako osoby zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną/terapeutyczną jesteśmy konfrontowani z tematami zmian, przemijania i śmierci, na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością. Fenomen nieustannej cyrkulacji stawania się i przemijania jest przedmiotem naszych obserwacji i doświadczeń. Początki i końce, powstawanie/stawanie się i rozpad, metaforyczne i rzeczywiste śmierci poruszają nas. Wiele zależy od tego jak się z nimi obchodzimy, jak je opisujemy i wartościujemy.

Jak myślisz: lepiej je „konstruktywnie oswoić”, „poruszać się jedynie po ich powierzchni”, „uciekać gdy pojawiają się na horyzoncie”, a może „udawać, że ich nie ma”? 

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/06/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin: 15 maja 2023 roku

Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: poniedziałek 08.00-14.30 w tym dwie przerwy kawowe 15 minutowe

OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.

W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem

Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.

  Koszt: 400,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/07/2023 (POZNAŃ)

Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.

Termin: 10-11 czerwca 2023 roku

 Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju.

Miejsce: WTTS, Poznań, ul. Składowa 4, I piętro

Godziny zajęć:

sobota 10.00 - 17.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa

niedziela 9.00 - 16.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa 

OPIS: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.    

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                             

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy


DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/08/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin: 22 września 2023 roku

Temat: Kim jestem? Jest pytanie-są odpowiedzi

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć: piątek 08.00 - 14.30 w tym 2 przerwy  15 minutowe

Opis:  Z jednej strony, postrzegamy siebie,  jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej, jako zmieniającą się w czasie i żyjącą w strumieniu następujących po sobie: interakcji, doświadczeń, sytuacji i wydarzeń. Identyfikujemy siebie - mamy tożsamość osobistą, społeczną, zawodową, preferowaną i …

A gdyby tak pobawić się, tworząc różne opowieści o sobie, dla siebie i dla Innych. Spojrzeć na nie jak na kolorowe szkiełka tworzące niezwykłe kompozycje, w znanym od setek lat kalejdoskopie optycznym. Pobudzić aktywność, wyobraźnię i refleksję autora. Patrzeć z ciekawością  przez „lusterka” i „soczewki”, by finalnie konstruować różne odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Zapraszam do twórczej zabawy.

Koszt: 400,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/09/2023 (ONLINE)

Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.

 Termin: 7-8 października 2023 roku

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 

Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

 Temat: Zmiany, przemijanie i śmierć na finale.

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć:

sobota 09.00 - 16.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa 

niedziela 9.00 - 16.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa

OPIS: Jako osoby zajmujące się profesjonalną pomocą psychologiczną/terapeutyczną jesteśmy konfrontowani z tematami zmian, przemijania i śmierci, na wiele różnych sposobów i z różną intensywnością. Fenomen nieustannej cyrkulacji stawania się i przemijania jest przedmiotem naszych obserwacji i doświadczeń. Początki i końce, powstawanie/stawanie się i rozpad, metaforyczne i rzeczywiste śmierci poruszają nas. Wiele zależy od tego jak się z nimi obchodzimy, jak je opisujemy i wartościujemy.

Jak myślisz: lepiej je „konstruktywnie oswoić”, „poruszać się jedynie po ich powierzchni”, „uciekać gdy pojawiają się na horyzoncie”, a może „udawać, że ich nie ma”?

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                           

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowyDOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/10/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin: 9 października 2023 roku

Temat: Kim jestem? Jest pytanie-są odpowiedzi

Miejsce: platforma ZOOM 

Godziny zajęć: poniedziałek 08.00 - 14.30 w tym 2 przerwy  15 minutowe

Opis:  Z jednej strony, postrzegamy siebie,  jako istotę wciąż tą samą. Z drugiej, jako zmieniającą się w czasie i żyjącą w strumieniu następujących po sobie: interakcji, doświadczeń, sytuacji i wydarzeń. Identyfikujemy siebie - mamy tożsamość osobistą, społeczną, zawodową, preferowaną i …

A gdyby tak pobawić się, tworząc różne opowieści o sobie, dla siebie i dla Innych. Spojrzeć na nie jak na kolorowe szkiełka tworzące niezwykłe kompozycje, w znanym od setek lat kalejdoskopie optycznym. Pobudzić aktywność, wyobraźnię i refleksję autora. Patrzeć z ciekawością  przez „lusterka” i „soczewki”, by finalnie konstruować różne odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Zapraszam do twórczej zabawy.

Koszt: 400,00 PLN  

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                                 

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/11/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin: 13 października 2023 roku

Temat: Ciało – czego by chciało?

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: piątek  08.00 - 14.30 w tym 2 przerwy  15 minutowe 

Opis:  Relacja człowieka z ciałem jest nieuchronna - nie ma ucieczki od ciała za życia człowieka (choć bywają „ucieczki”), trwała (właściwie najdłuższa ze wszystkich) i intensywna z racji fizycznej bliskości. Z psychiczną bliskością bywa różnie… Jako wprawni obserwatorzy uznajemy, że stosunek do ciała ma wiele postaci i form wyrazu oraz ciekawą historię w poszczególnych ludzkich życiach.

Zobaczysz w nowym świetle swoją relację z ciałem, bowiem będzie okazja do dania mu przestrzeni i głosu. Kreatywność i świadomość zostaną zaproszone do współpracy, jest wysoce prawdopodobne, że będą zaciekawione i wejdą w dobrą zabawę.

Koszt: 400,00 PLN 

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                               

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/12/2023 (ONLINE)

Jednodniowe spotkanie dla 6 uczestników, 8 godzin dydaktycznych.

Termin:  24 listopada 2023 roku

Temat: Poczucie skuteczności – pełna forma, osłabienie, czy …?

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć: piątek 08.00-14.30 w tym  2 przerwy kawowe 15 minutowe

OPIS:  Poczucie skuteczności to szczególny konstrukt ze względu na jego powiązania z realizacją celów, marzeń czy wartości, z konkretnymi rezultatami i powodzeniem. Potrafi przechylać szalę w trakcie decydowania o podjęciu jakiegoś działania, zadania, interwencji.

W zależności od swej kondycji poczucie to może prowadzić do skutecznych profesjonalnych działań, ryzykownej brawury lub ostrożności zabarwionej zaniechaniem, a nawet wycofaniem

Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą Ci świadomie kształtować formę własnego Poczucia Skuteczności w kontekście praktyki pomocowej. Zobaczysz w nowym świetle swoje Poczucie Skuteczności i służący mu styl… odżywiania.

Koszt: 400,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem ppiodanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy

 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE DW09/13/2023 (ONLINE)

Dwudniowe spotkanie dla 6-8 uczestników, 16 godzin dydaktycznych.

Termin: 9-10 grudnia 2023 roku

Temat: BLACK BOOK – porażkowe impulsy do rozwoju.

Miejsce: platforma ZOOM

Godziny zajęć:

sobota 9.00 - 16.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa

niedziela 9.00 - 16.00 w tym 1 godzinna przerwa obiadowa 

OPIS: Mistrzostwo osobiste osiąga się między innymi poprzez uczenie się na bazie swoich sukcesów i porażek, tak w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Zajęcia pozwolą Ci na umieszczenie w centrum uwagi własnych błędów, niepowodzeń, porażek i wycisnąć z nich jak najwięcej na rzecz przyszłych sukcesów. Wyciskanie będzie oparte na praktyce prowadzenia Black book (robi to na przykład globalny tytan Boeing Campany), jak i systemowych praktykach tzw. organizacji uczącej się, która pośród 5 dyscyplin rozwoju ma właśnie mistrzostwo osobiste. Co istotne, wiąże się ono z poczuciem lekkości i radości oraz twórczą orientacją, a nie z osiąganiem lepszych rezultatów jedynie za cenę większego wysiłku. Zapewniam, że Twoje refleksje, pozyskane idee, sensy, inspiracje zyskają praktyczny wymiar i pozwolą na profilaktykę kolejnych porażek.

Koszt: 600,00 PLN

 • Wpłatę należy uiścić zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu na szkolenie, minimum 4 tygodnie przed terminem zajęć. 
 • Wpłata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem  w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć. 

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy Towarzystwa 
Santander Bank Polska S.A., II Oddział Poznań (dawnej BZ WBK S.A.)
31 1090 1346 0000 0000 3400 1347                               

Zgłoszenia: drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy