Szkolenia

WTTS realizując działalność statutową szkoli w zakresie psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania uczestników

Kurs Zaawansowany: KZ 02/2021 (POZNAŃ)

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenie uczestnictwa: rekrutacja została zakończona. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej w 2022, 2023 roku
Liczba uczestników
: 24 osoby
Czas trwania: do 1,5 roku
Porządek zajęć: 200 godzin szkoleniowych zajęć teoretyczno-warsztatowych, jedno czterodniowe i siedem trzydniowych spotkań
Koncepcja merytoryczna: dr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP)

Proponowane terminy, tematy i prowadzący na 2021, 2022:

ZJAZD 1

Termin: 19-22 stycznia 2021
Temat
: Pogłębienie systemowego sposobu myślenia w oparciu o konstruktywistyczną teorię poznania i teorię systemów społecznych i psychicznych N. Luhmanna

 • Obserwator twórcą rzeczywistości – proces poznawania jako proces dokonywania rozróżnień
 • Systemowe rozumienie komunikacji
 • Żyjemy w świecie interpretacji
 • Jak terapeuta tworzy sobie obraz klienta
 • Definicja problemu wyznacza kierunek postępowania terapeutycznego
 • Psychoterapia jako dekonstrukcja problemu
 • Systemy psychiczne i systemy społeczne jako systemy tworzące sens (Niklas Luhmann)
 • Psychoterapia jako proces zmiany sensu w systemach psychicznych i systemach społecznych warunkujący zmiany zachowania 
 • Sposoby terapeutycznego postępowania uzmysławiające teoretyczne wprowadzenie: rozwiązywanie problemów na poziomie niewerbalnym  i droga do upragnionego celu (Harry Merl), konferencja z wewnętrznym teamem, analiza dynamiki rodziny za pomocą ustawiania figurek. Psychoterapia jako rozwijanie opowieści alternatywnych (wg M.White’a)

Prowadzeniedr Jerzy S. Jakubowski (SGST, SG, WTTS, PTP), mgr Wojciech Lindner (WTTS, PTP)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: wtorek, środa, czwartek, piątek 10.00 - 18.00

ZJAZD 2

Termin: 21-23 marca 2021
Temat: Podejście systemowe w terapii objawów somatycznych
Prowadzenie:  dr n.med. Vera Hähnlein
Temat: Pożegnanie jako przejście - praca systemowa w sytuacji straty
Prowadzenie:  mgr Marcelina Ptak (WTTS),  mgr Małgorzata Szymanowska (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 3

Termin: 25-27 kwietnia 2021
Temat: Upojona tęsknota – systemowa teoria  terapia uzależnienia alkoholowego
Prowadzenie:  dr Rudolf Klein (SGST, SG)
Temat: Z lotu ptaka... co może dla nas zrobić opowiadanie o terapii klienta współkonstruowane z terapeutą?
Prowadzenie: mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 4

Termin: 20-22 czerwca 2021
Temat: Systemowa terapia lęku
Prowadzenie: mgr Marcelina Ptak (WTTS)
Temat: Zagadnienia diagnostyki systemowej. Między diagnozą klasyczną a systemową; ku dalszemu rozwojowi
Prowadzeniemgr Tomasz Basiński (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00-18.00

ZJAZD 5

Termin: 19-21 września 2021
Temat: Sekrety rodzinne
Prowadzeniemgr Danuta Suchecka-Zejden (WTTS)
Temat: Analiza procesów emocjonalnych zachodzących w trakcie systemowej psychoterapii rodzin
Prowadzenie: dr Szymon Chrząstowski
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: niedziela, poniedziałek, wtorek 10.00 - 18.00

ZJAZD 6

Termin: 18-20 listopada 2021
Temat: Psychoterapia systemowa; kontekst pomocy i kontroli
Prowadzenie:  mgr Andreas Wahlster (SG)
Temat: Systemowa terapia zaburzeń jedzenia - anoreksja: "Żeby pomóc - trzeba zrozumieć, żeby zrozumieć - trzeba poznać"
Prowadzenie: dr n.med. Małgorzata Talarczyk
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań
Czas: czwartek, piątek, sobota 10.00-18.00

ZJAZD 7

Termin: 18-19 lutego 2022
Temat: Terapia narracyjna
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Termin: 20 lutego 2022
Temat: Praca z tematem przemocy i traumy w podejściu narracyjnym.
Prowadzenie: Maria Kasprowicz (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań lub ONLINE

ZJAZD 8

Termin: 6-8 czerwca 2022
Temat: Wprowadzenie w myślenie w kategoriach wzorców komunikacji i wzorców związków. Zakończenie rozmów i procesów terapeutycznych.
Prowadzenie: Marcelina Ptak (WTTS), Tomasz Basiński (WTTS)
Miejsce: WTTS, ul. Marcelińska 62B/19, Poznań lub ONLINE

Koszt szkolenia:

 • dla członków nadzwyczajnych WTTS:  7000,00 PLN płatne w całości lub w 5 ratach po 1400,00 PLN przed I, II, III, IV, V spotkaniem)
 • pierwszą wpłatę (rata bądź całość) należy uiścić w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na kurs przez prowadzącego lub organizatora. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze szkolenia. Kolejne raty płatne na 4 tygodnie przed  II, III, IV i V spotkaniem
 • pierwsza rata przepada w 50% przy rezygnacji na 4 do 2 tygodni przed terminem a w 100% na mniej niż 2 tygodnie przed terminem zajęć
 • wpłaty wyłącznie na konto WTTS

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej WTTS wraz z załącznikami dokumentów potwierdzających wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. W sytuacji braku zgodności nazwisk na przesłanych dokumentach konieczne będzie okazanie dowodu osobistego w siedzibie WTTS lub u prowadzącego zajęcia. Po zakończonym procesie rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną usunięte o czym zostanie poinformowany mailowo zainteresowany

Potwierdzenie udziału: uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają stosowny dokument wystawiony przez WTTS. Kurs zaawansowany jest etapem na drodze do zdobycia  Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego oraz  Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

Uwagi:

 • wszystkie zajęcia obcojęzyczne będą tłumaczone na język polski
 • WTTS, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmian w programie kursu